Vil nedlægge frivillige brandværn

Et flertal i Beredskabskommissionen i Aabenraa Kommune vil nedlægge syv  af kommunens 19 frivillige brandværn.

De frivillige brandværn er et særligt sønderjysk fænomen. Men de senere år har det været svært at skaffe frivillige.

Nedlæggelse og fusioner

Derfor foreslår et flertal i Beredskabskommissionen, at brandværnene i Hjordkær, Felsted-Tumbøl og Kollund nedlægges.

Senere skal det frivillige brandværn i Vilsbæk slås sammen med Kliplev, Barsmark skal være sammen med Løjt, og brandværnene i Bov-Padborg, Frøselv og Vilsbæk skal fusionere til ét brandværn.

Aabenraa Byråd skal beslutte, hvilke brandværn der skal lukke, på sit møde i april.

Fem brandværn i Sønderborg

Også i Sønderborg Kommune overvejes at nedlægge frivillige brandværn. Her er der dem brandværn, som har problemer med at bemande køretøjerne og med at leve op til kravet til en afgangstid på fem minutter. De fem brandværn har fået tre måneders frist til at bevise deres berettigelse.

De fem berørte brandværn er Stevning, Asserballe, Skelde, Rinkenæs og Kværs/Tørsbøl.