Ambulancerne er hurtigst fremme i Trekantområdet

Helt nye tal afslører, at der er stor forskel på, hvor lang tid ambulancen er om at nå frem. Ambulancen kommer markant hurtigere frem i Trekantområdet end til borgere i Sydvestjylland og Sønderjylland.

Ambulancerne i Region Syddanmark er generelt blevet hurtigere til at komme frem til borgerne. Det fremgår af helt nye tal for september måneds ambulancedrift i regionen, som også viser, at der er meget stor forskel på kvaliteten af ambulancedækningen i Syd- og Sønderjylland.

Ambulancen kommer markant hurtigere frem til syge folk i Trekantområdet end til borgere i både Sydvestjylland og  Sønderjylland.  

Region Syddanmarks eget ambulanceselskab, Ambulance Syd, overtog ambulancekørslen i Syd- og Sønderjylland den 18. august i år efter Bios-konkursen, mens det er Responce, der siden september 2015 har stået for  ambulancedriften i Trekantområdet.

 

 Responce har siden september 2015 stået for  ambulancedriften i Trekantområdet.
 Responce har siden september 2015 stået for  ambulancedriften i Trekantområdet.
Foto: Marendine Krainert Ladegaard, TV SYD

 Helt nye tal, som onsdag b lev fremlagt for forretningsudvalget i Region Syddanmark, dokumenterer, at det i september varede i gennemsnit syv minutter, før ambulancen kom i Trekantområdet, men det varede 8,2 minutter i Sydvestjylland og 8,9 minutter i Sønderjylland. Gennemsnittet for hele Region Syddanmark var 7,9 minutter. 

 

Med andre ord: Ambulancen er simpelthen hurtigere fremme ved patienter i Trekantområdet end i resten af Syd- og Sønderjylland. Kun i Trekantområdet kom ambulancen hurtigere end gennemsnitstiden for hele Region Syddanmark.

Responstiden må maksimalt være på 15 minutter

De nye tal dokumenterer også, at ambulancerne i Sydvestjylland og Sønderjylland overskrider den maksimale køretid frem til patienten tre gange så ofte, som de gør i Trekantområdet. Det kaldes responstiden, og den må maksimalt være på 15 minutter.

I september overskred ambulancerne i Trekantområdet den tid ved tre procent af udrykningerne. Men i Sydvestjylland var overskridelsen på ni procent, og i Sønderjylland var overskridelsen oppe på ti procent.       

Også når der måles på andet end ambulancer, men på akutbiler eller akutbiler med en paramediciner ombord, er de i Trekantområdet som det eneste sted i Region Syddanmark hurtigere fremme ved patienten, end gennemsnittet. Det er på 7,6 minutter, mens det i Trekantområdet kun varer 6,9 minutter. I Sydvestjylland er responstiden på 7,6 minutter og i Sønderjylland er den helt oppe på 8,1 minut i gennemsnit.

De nye tal er opgjort af Region Syddanmark.

Tallene viser også, at ambulancedækningen er blevet hurtigere over hele Syd- og Sønderjylland, efter at Region Syddanmark den 18. august overtog ambulancekørslen fra det konkursramte hollandske selskab, Bios.

Se tallene i graferne herunder. De viser de to tendenser, dels at Regionens eget ambulanceselskab, Ambulance Syd, er hurtigere end Bios var, og dels at Trekantområdet har bedre dækning end resten af Syd- og Sønderjylland.