TV der bevæger dig

11 millioner kroner til nye cykelstier

1!millioner kroner er på vej til nye cykelstier. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Fire store lokale projekter med anlæg af sikre cykelstier har fået tildelt 11 millioner kroner.

Det er trafikpolitisk flertal uden om regeringen bestående af partierne S, DF, Enhedslisten, radikale og SF, der har sendt de mange penge til projekterne i Varde, Tønder, Esbjerg og Vejen kommuner.

Projekterne er en ”opsamling” fra tidligere ansøgningsrunder, hvor de pågældende projekter ikke fik penge, da der manglede midler i cykelpuljen. 

De 11 millioner kroner forudsætter kommunal medfinansiering, som dobler beløbet op.

På lansplan har ialt 26 kommuner fået tilsagn om 106 millioner kroner.

De fire lokale projekter

Vejen Kommune - Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst
Budget 2.500.000 kr. Ansøgt tilskud 1.000.000 kr.
Projektet omfatter en strækning på 4,9 km. I projektet etableres 2 minus 1 vej på Gamstvej og Frederiksbergvej mellem Gestenvej og Andst. Der etableres et krydsningspunkt med helle på Gestenvej i krydset Gestenvej/Gamstvej. Projektet skal skabe sammenhæng til eksisterende stisystem i Vejen, og
skabe en mere tryg og sikker skolevej samt en cykelvenlig rute mellem Andst og Vejen.

Varde Kommune - Cykelsti Blåbjerg Plantage
Budget 9.100.000 kr. Ansøgt tilskud 3.640.000 kr.
Projektet omfatter en strækning på 7 km. I projektet etableres en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Blåbjergvej gennem Blåbjerg Plantage. Projektet skal udbygge cykelstinettet i området, og give sommerhusejere og turister mulighed for at nyde naturen fra deres cykel.

Esbjerg Kommune - Cykelsti fra Ribe til Vadehavet/Vadehavscentret (på UNESCOs Verdensarvsliste)
Budget 11.040.000 kr. Ansøgt tilskud 4.416.000 kr.
Projektet omfatter en strækning på 5 km. I projektet etableres en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti fra Vester Vedsted til Øster Vedsted. Cykelstien etableres i eget tracé. Projektet skal skabe sammenhæng mellem Vadehavscentret i byen Vester Vedsted og andre turistattraktioner som Mandø, Vadehavet,
Nationalparken og Ribe. Projektet skal samtidig skabe en trafiksikker og tryg skolevej og pendlerrute ind til f.eks. Ribe.

Tønder Kommune - Cyklismefremme blandt skolebørn og turister i Tønder Kommune
Budget 4.720.000 kr. Ansøgt tilskud 1.888.000 kr.
Projektet omfatter en strækning på 2 km. I projektet etableres en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs den vestlige side af Højervej mellem Tøndervej og Emmerlevvej. Der etableres en bro over å, og et krydsningspunkt med helle ved Ballumvej og Tøndervej. Krydsningshellen ved Emmerlevvej justeres.

 

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App