TV der bevæger dig

120.000 skal spørges om livsstil

Borgerne spørges om madvaner, rygning, alkohol og motionsvaner.

Region Syddanmark vedtog mandag, at 120.000 borgere skal spørges om deres livsstil i en storstilet undersøgelse. Undersøgelsen udføres dog først om halvandet år.

De praktiserende læger vil i starten af 2014 skrive til 120.000 borgere mellem 30 og 49 år i Region Syddanmark. Brevet indeholder et spørgeskema med spørgsmål om livsstil. Målet er at kortlægge, om borgerne har en sund livsstil - eller om de er i farezonen for at udvikle sygdom.

Risiko for sygdom

Et hovedformål med projektet er at finde frem til borgere, som har en særlig risiko for at udvikle sygdom ? men som ikke nødvendigvis selv opsøger lægen.

- Ud over at vi forventer, at projektet kan bidrage til at forbedre livskvaliteten og forøge levetiden for borgerne, håber vi også, at projektet kan medvirke til at formindske uligheder i sundhedsvæsenet, siger Bo Libergren (V), formand for Sundhedskoordinationsudvalget.

Han forklarer, at nogle borgere, som egentlig har brug for hjælp, ikke har overskud til at henvende sig til sundhedsvæsenet eller benytte sig af kommunale tilbud, og at det derfor giver god mening, at sundhedsvæsenet rækker en forebyggende hånd ud og dermed også når denne gruppe.

Praktiserende læger

Regionsrådet bevilgede mandag penge til at udvikle projektet. Det får de praktiserende læger som omdrejningspunkt - og skal bl.a. fremme samarbejder mellem læger og kommuner. Desuden skal projektet bruges til at måle effekten af livsstilstilbud.

Fakta om projektet

? Projektet er treårigt med forventet start i 2014

? Målgruppen er cirka 120.000 personer i alderen 30-49 år i Region Syddanmark

? Der udvælges et geografisk område i regionen, som endnu ikke er udpeget

? Projektet finansieres med regionens egne midler og midler fra fonde og puljer

? Det skønnes, at 40 procent af borgerne ikke har behov for at ændre livsstil, at 40 procent vil have behov for forebyggende helbredssamtaler, og at 20 procent har risikofaktorer som er til fare for deres helbred.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden