TV der bevæger dig

360.000 træer stikkes i jorden

Tre mand stikker træerne i jorden, mens maskinen klarer resten. Akkorden er på 12.000 træer om dagen.

Danmarks største private skovrejsningsprojekt er i fuld gang på 104 hektar landbrugsjord ved Tinglev. Hede Danmark er gået i gang med at plante 360.000 træer.

Skoven skal medvirke til at erstatte den skov, som blev fældet i Østerild Klitplantage i Nordjylland for at give plads til et testcenter for vindmøller.

Staten har afsat 11 millioner kroner som tilskud til private, der vil plante erstatningsskov. Projektet i Tinglev er blandt de største.

Landmand Christian Carstensen har valgt at gå over til skovdrift. Skoven begynder først at give udbytte i form af flis om otte-ti år, men i de første år kan han bevare sig landbrugsstøtte.

Mere skov på vej

Den nye skov kommer til at bestå af mange forskellige arter af løv- og nåletræer, og dyrene får også deres i form af røn og æbletræer.

Skoven bliver et stort rekreativt område med åbne sletter og fire søer. Publikum får adgang til at vandre i den nye skov.

Skoven plantes oven på værdifulde grundvandsbeholdninger.

I dag er kun 13 procent af Danmarks areal dækket af skov. Regeringens målsætning er at få arealet fordoblet, så flere tilskud til privat skovrejsning er på vej.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu