TV der bevæger dig

400 markerer 100-året for Aabenraa-resolutionen

Folkemængden lytter til H.P. Hanssens berømte tale den 17. november 1918 fra Folkehjems balkon i Aabenraa.

Kulturminister Mette Bock indleder lørdag eftermiddag det historiske møde på Folkehjem i Aabenraa, når omkring 400 gæster møder frem for at markere 100 året for den historiske ”Aabenraa-resolution”, der blev fundamentet for genforeningen.

Aabenraa-resolutionen fik afgørende betydning for placeringen af den dansk-tyske grænse med en linjeføring,  som tog hensyn til de faktiske sproglige forhold i Slesvig, så dansktalende områder blev dansk- og tysktalende områder forblev tyske.

Den 17. november 1918 holdt rigsdagsmand H.P. Hanssen sin store tale fra Folkehjems balkon i Aabenraa.

17. november 1918 er en helt afgørende dato for forløbet af den politiske proces frem mod genforeningen i 1920 og dermed fundamentet for det grænseland, som vi kender i dag.

Frode Sørensen, tidligere minister og nuværende formand for Sprogforeningen

Resolutionen blev grundlæggende for dragningen af den dansk-tyske grænse af 1920.

Den 17. november 1918 holdt rigsdagsmand H.P. Hanssen sin store tale fra Folkehjems balkon i Aabenraa, hvor han kunne fortælle, at vejen til genforening med Danmark lå åben.

Denne vigtige historiske begivenhed markerer Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland sammen med H.P. Hanssens Mindefond, Sønderjydsk Skoleforening og Aabenraa Byhistoriske Forening.

Selvsagt foregår det på Folkehjem i Aabenraa.

- 17. november 1918 er en helt afgørende dato for forløbet af den politiske proces frem mod genforeningen i 1920 og dermed fundamentet for det grænseland, som vi kender i dag, siger Frode Sørensen, Sønderborg, tidligere minister og nuværende formand for Sprogforeningen.

Arrangementet på Folkehjem begynder i eftermiddag klokken 16. Efter hilsner ved kulturminister Mette Bock, (LA), og Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V), holder Hans Schultz Hansen fra Historisk Samfund for Sønderjylland foredrag om H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918. Senere fortæller Mogens Rostgaard Nissen fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig om Det slesvigske spørgsmål i København og Mellemslesvig.

Efter fællesspisning opføres Kaj Nissens skuespil om H.P. Hanssen og hans store tale.

Aabenraa-resolutionen

Den 16. og 17. november 1918 er vigtige dage i den sønderjyske historie. Da mødtes Vælgerforeningens bestyrelse og tilsynsråd på Folkehjem i Aabenraa. De vedtog ”Aabenraa-resolutionen”, der krævede det dansk-tyske grænsespørgsmål løst en gang for alle gennem en folkeafstemning.

I det nuværende Sønderjylland skulle der stemmes under ét. Tilstødende distrikter sydpå skulle kommunevis, hvor der blev fremsat ønske herom.

Aabenraa-resolutionen blev ikke alene bestemmende for de danske sønderjyder, men også for den danske regering og fredskonferencen i Versailles. Resolutionen blev dermed grundlæggende for dragningen af den dansk-tyske grænse af 1920.

    Hent vores nye Play App
    Hent vores nye Play App
    Hent vores nye Play App