TV der bevæger dig

50 mio. kr. til det gamle Fredericia

Op mod 500 huse inden for voldene i Fredericia kan få støtte til forskønnelse. (Foto: Fredericia Kommune) Foto: ARKIV

Op mod 500 ejendomme inden for voldene i Fredericia kan få støtte til facaderenovering. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til forskønnelsen.

Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader.

Fredericia Kommune har i sin ansøgning lagt stor vægt på Fredericias unikke historie som fæstningsby, som fristad og på byens centrale placering, trafikalt og infrastrukturelt.

Inden for voldene findes et stort antal gamle huse, som med den rette istandsættelse vil forskønne og løfte den indre by betydeligt. Det bliver muligt at søge om støtte til renoveringer, der vil sikre, at ejendommene igen fremstår i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur.

Dejlig julegave

Støtten skal ligeledes sikre, at det arkitektoniske helhedsindtryk i gadeforløbene forbedres, og at der opstår en harmonisk sammenhæng i gaderne. Derfor bliver det også muligt at opnå støtte til ejendomme, der ikke er klassificeret som bevaringsværdige.

- Jeg er på byens og på hele byrådets vegne dybt taknemmelig for den flotte donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det er lige den julegave, som byen har ønsket sig. De kommende 4 ? 5 år vil byen indenfor voldene givet ligne en flittig myretue, men det bliver et meget spændende byforskønnelsesprojekt at følge, og sikke en indre by vi får, når arbejdet står færdigt, udtaler borgmester Thomas Banke (V).

En betingelse for støtte er dog, at ejerne selv spytter i bøssen. Typisk med ca. 50 pct. af beløbet.

Støtten gives bl.a. til nye vinduer og udvendige døre, til istandsættelse af eksisterende facader og udvendige bygningsdetaljer, herunder trapper og mure, fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse af eksisterende. Støtten skal sikre, at en bygning bevarer eller forøger sin bevaringsværdi. Derfor stilles der krav til udførelse og materiale, hvor det tilstræbes, at bygningernes originale karakter bevares eller genetableres.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden