TV der bevæger dig

72 året for Danmarks besættelse

02:12

72-året for den tyske besættelse blev bl.a. markeret her i Haderslev, hvor en af træfningerne i 1940 fandt sted.

1 af 2

72-året for Danmarks besættelse blev mindet en rækket steder i landsdelen mandag.

Garnisionen i Haderslev markerede dagen med kransenedlægning ved mindepladen på kasernens sydmur og ved mindesmærket ved Hertug Hans kirke. Endvidere afholdes der mindeandagt i Hertug Hans kirke.
Dagen begyndte kl. 8.00 med at flaget blev hejst på halv stang på kasernen
Kl. 10.35 var der march gennem byen til Hertug Hans kirke med Slesvigske Musikkorps, et æreskommando bestående af soldater fra Hovedkvartersbataljonen på kasernen, faneborg fra soldaterforeningerne og endelig nogle af veteranerne fra 9. april 1940.
Kl. 1100: Kransenedlægning og tale ved obelisken ved Hertug Hans kirke efterfulgt af en kort Mindeandagt i kirken.
Kl. 11.35: March tilbage til kasernen.
Kl. 12.00: To minutters stilhed til minde for de faldne fra den 9. april 1940.
Kl. 12.02: Flaget hejses på hel stang.

Arrangementerne blev forestået af oberst Keller Nielsen, som pr. 1. april igen har overtaget posten som stabschef ved Danske Division og dermed også som garnisonskommandant i Haderslev.

Der var tilmeldt 6 veteraner fra 9. april 1940 til mindehøjtideligheden.

Også i Sønderborg og ved grænsen blev besættelsen markeret.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu