TV der bevæger dig

Bedstefar fortjener en sund mund

Tandplejen i Esbjerg Kommune deltager i et landsdækkende projekt om at forbedre plejehjemsbeboeres tandsundhed.

Projektet, ?Bedste skal have børstet tænder?, er tilrettelagt af De Offentlige Tandlæger i samarbejde med FOA?s social og sundhedssektion, og startskuddet på landsplan lyder den 5. november.

- Vores deltagelse omfatter et projekt som omsorgstandplejen startede op allerede i foråret 2013 på plejecentrene Landlyst og Hedelund. De to plejecentre har aktivt bakket op om projektet, og der er brug for et stærkt samarbejde på tværs, hvis det skal lykkes at flytte tandsundheden blandt danske plejehjemsbeboere i en sundere retning, siger afdelingstandlæge Hanne Åskjær.

Som en del af projektet underviser den kommunale tandpleje plejehjemspersonalet i vigtigheden af god mundhygiejne, og hvad konsekvenserne af manglende mundhygiejne er, og indledningsvis målte tandplejen på plejehjemsbeboernes mundhygiejne samt renholdelse af tandproteser.

Plejehjemmene og plejehjemspersonalet forpligter sig med projektet til at gøre en indsats for at forbedre mundhygiejnen og tilbyde hjælp til tandbørstning som en naturlig del af tilbuddet til plejehjemsbeboerne.

 

Fakta om mund og tænder hos plejehjemsbeboere i Danmark:

Der er mange gevinster ved et øget fokus på omsorgspatienternes tandsundhed. Vidste du for eksempel:

- At to ud af tre ældre på plejehjem har naturlige tænder.
- At over halvdelen af alle ældre på plejehjem har huller i tænderne.
- At halvdelen af de ældre på plejehjem har gener fra munden, der påvirker deres
livskvalitet.
- At de fleste beboere på plejehjem har en særlig høj risiko for at få huller i tænderne,
fordi de er tørre i munden pga. medicinindtagelse.
- At ca. 80 % af alle ældre på plejehjem har behov for hjælp til den daglige
tandbørstning, men at under 10 % af beboerne får den nødvendige hjælp til den
daglige tandbørstning.
- At langt de fleste ældre på plejehjem ? 90 % - vil tage i mod hjælp til tandbørstning,
hvis hjælpen formidles på den rigtige måde.
- At ca. 10 % af alle tilfælde af lungebetændelser på plejehjem kan undgås ved en
tilstrækkelig mundpleje.
- At 100-200 dødsfald årligt som følge af lungebetændelse hos plejehjemsbeboere,
hvilket kan undgås ved forebyggende mundpleje.
- At mangelfuld mundpleje hos plejehjemsbeboere koster samfundet 20 -25 mio. kr.
om året alene i hospitalsindlæggelser.
- At der en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og udviklingen af
parodontose. Parodontose mindsker muligheden for at kontrollere sukkersyge.
- At man hos svage ældre kan se sammenhæng mellem vægttab og problemer med
tænder og mund.
- At kommunen har pligt til at tilbyde ældre på plejehjem tandpleje
(omsorgstandpleje), hvis den ældre ikke kan benytte praktiserende tandlæge. Dette
gælder også forebyggende tandpleje.
- At tidlig opsporing af mangelfuld mundhygiejne er altafgørende.

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden