TV der bevæger dig

Borgere foruroliget: Spor af kræftfremkaldende stoffer i kloakker

Disse skilte er sat op i og omkring Grindsted og vidner om en forurening, der har fundet sted siden 1930'erne fra Grindstedværket. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Region Syddanmark har fundet blandt andet opløsningsmidlet vinylklorid i kloakker i Grindsted.

Spredningen af forureningen efter Grindstedværket vækker bekymring hos borgerne i Grindsted.

Region Syddanmark har i seks ud af 10 kloakker i byen fundet koncentrationer af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, som overskrider grænseværdierne.

Det er dybt foruroligende, at man finder det her i kloakkerne, så alligevel er det ikke særligt overraskende.

Susanne Mathiesen, Borgergruppen i Grindsted

En af stifterne af Borgergruppen i Grindsted, Susanne Mathiesen, er bekymret for de nye fund, som dog ikke kommer bag på hende.

- Det er dybt foruroligende, at man finder det her i kloakkerne, så alligevel er det ikke særligt overraskende. For kigger man på de steder og adresser, hvor man har lavet de her stikprøver, er de lige op og ned af samme sted, hvor man havde det store fund af forurening fra foråret, siger hun til TV SYD.

Region Syddanmark har undersøgt risikoen for afdampning fra grundvandet til boliger. Undersøgelsen bekræfter, at Grindsted-forureningerne ikke udgør en generel risiko for indeklimaet i boliger. Men fundet af forurening i kloakkerne bevirker, at der hurtigst muligt skal lægges en strategi for at finde frem til årsagen.

Kompleks problemstilling

Forskere fra DTU offentliggjorde i begyndelsen af året, at der hvert år siver 100 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å. Stoffet stammer fra Grindstedværket, der frem til 1970’erne deponerede spildevand og giftigt affald fra produktionen.

Det er nu op til Billund Kommune i samarbejde med Billund Vand & Energi at pejle sig ind på, hvor forureningen i kloakkerne nøjagtigt stammer fra. Der kan ifølge kommunens miljøchef, Karl Grundahl, være flere kilder til forureningen.

- Det kan komme fra spildevand i kloakken eller fra grundvand, der siver ind i systemet. Det er en pæn kompleks problemstilling, det her, fortæller han til TV SYD.

Vinylklorid

  • Et farveløst, brændbart, giftigt og kræftfremkaldende stof.
  • Stammer fra fabriksgrunden og er dannet ved nedbrydning af klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt i store mængder på Grindstedværket.

(Kilde: grindstedforurening.dk)

Eksperter skal hjælpe

Det komplekse ved de nye fund er ifølge miljøchefen, at man ikke ved, hvor den giftige luft i kloakken kommer fra og siver hen bagefter.

- Vi er opmærksomme på, at det her selvfølgelig giver anledning til bekymrede borgere. Derfor har vi travlt med at få undersøgt yderligere og få afgrænset området, vi vil arbejde videre i, siger Karl Grundahl, der ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvad tidshorisonten for undersøgelserne er. Han vil dog ikke udelukke, at man senere er nødt til at komme ind i nogle af borgernes kældre for at foretage flere målinger.

- Vi kan forhåbentligt ret hurtigt afgrænse, hvilke huse der er tilsluttet den del af kloaksystemet, det drejer sig om. Og så kan det godt ske, at undersøgelserne vil vise et behov for, at vi skal ind i nogle huse, fortæller han.

På mandag mødes kommunen med eksperter for at lægge en strategi for det videre forløb. Billund Kommune og Region Syddanmark oplyser på en fælles hjemmeside om forureningen.

De nye fund får Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til at indkalde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd.

 - Vi bliver nødt til at finde en løsning, der kan gøre borgerne i Grindsted trygge hurtigst muligt. Jeg vil derfor stille spørgsmål til ministeren om, hvad han vil gøre for at hjælpe Region Syddanmark med at løse problemet, siger Christian Rabjerg Madsen (S) til TV SYD.

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App