TV der bevæger dig

Brandkadetternes levetid bliver forlænget

Det er blandt andet muligt at blive brandkadet i Tønder, Kolding og Vejle. Foto: Brandkadet.dk

'Brandkadetter i Danmark' har fået økonomisk støtte, så projektet kan fortsætte efter nytår.

Overordnet set skal et brandkadetkorps

  • Bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel
  • Tilbyde aktiviteter, der kan være med til at mindske hærværksbrande
  • Give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job
  • Styrke de unges deltagelse i lokalmiljøet
  • Styrke inklusionen af sårbare unge
  • Give indsatspersonel et bredere kendskab til ungemiljøer i udsatte boligområder
Kilde: Brandkadet.dk

Også i de kommende år bliver der uddannet brandkadetter i Danmark.

Fra 2019 har Forsvarministeriet og Velux Fonden givet tilsagn om støtte til projektet på henholdsvis 6 og 4,6 millioner kroner frem til 2021.

Til at starte med var projektets formål at nedbringe chikanebrande og begrænse verbal og fysisk chikane mod brandfolk og andre indsatsfolk. Det gør man ved at inddrage de unge i Beredskabets arbejde, så der dannes større forståelse for Beredskabets opgaver.

Men udover den forebyggende indsats ved at tilbyde en uddannelse som brandkadet har projektet også vist sig at skabe værdi for sårbare unge, lyder det i en pressemeddelelse fra Danske Beredskaber.

Det er blandt andet muligt at blive brandkadet i Tønder, Kolding og Vejle.

Formand: Vi er godt på vej

Læs også Efter nytårsangreb kræver brandfolk nu politisk handling

579 brandkadetter er blevet udannet i hele landet siden 2014, 35 af dem har valgt at blive frivillige i Beredskabet og flere er på vej, nå der er blever gamle nok.

Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, der også er chef for Trekantområdets Brandvæsen, håber, at endnu flere vil  tage springet, da der på landsplan er  mangel på deltids- og frivillige brandmænd.

- Hvis vi, udover at kunne give nogle unge mennesker en større indsigt i vores arbejdsgange og -opgaver, kan være med til at skabe fundamentet for at hverve flere til Beredskabet, så er vi godt på vej til at nedkæmpe nogle af de problematikker, vi i øjeblikket oplever: manglende respekt for Beredskaberne og manglen på frivillige, siger formanden i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Derfor ser jeg også frem til, at arbejdet med unge i Beredskabet får lov til at fortsætte dets heftige fremgang, mens vi samtidig kan opleve, hvordan unge mennesker både socialt og fagligt bevæger sig langt. 

Læs også Sebastian får selvtillid som brandkadet

Sådan bliver man brandkadet

Er man mellem 10 og 18 år, har man mulighed for at blive brandkadet.

Det er forskelligt i de enkelte brandkadetkorps hvordan og hvornår, der rekrutteres, så "Brandkadetter i Danmark" råder til, at man kontakter projektlederen i sit lokale brandkadetkorps. 

Klik, kom videre og få informationer om:

 

 

 

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu