TV der bevæger dig

Dan Gødning: Kommune har ikke lavet uvildig undersøgelse

Sådan så det ud, at gødningsbølgen kom efter tankens kollaps. (Overvågningsvideo fra Havnen)

Dan Gødning i Fredericia beskylder kommunen for at have lagt sig fast på, at udledningen af kvælstof efter storbranden på havnen har udløst en miljøkatastrofe.

TV SYD har søgt aktindsigt i firmaets høringssvar. Heri beskyldes Fredericia Kommune for ikke at have foretaget” en grundig og uhildet vurdering af de faktiske og retlige forhold af betydning for sagen.”

Firmaets høringsvar er udarbejdet af advokat Morten Boe Jakobsen fra advokatfirmaet Jon Palle Buhl. I høringsvaret kritiserer Dan Gødning også sagsbehandlingen og konklusionerne om, at udslippet fra branden giver en miljøkatastrofe i de indre danske farvande.

I høringssvaret skriver Dan Gødnings advokat bl.a.:

”Indledningsvis finder jeg dog anledning til at udtrykke bekymring for, om der er foretaget en grundig og uhildet vurdering af de faktiske og retlige forhold af betydning for sagen ”.

Og han fortsætter:

” Udtalelsen er foruroligende, idet kommunen synes at have lagt sig fast på sin konklusion, før sagen var undersøgt og afklaret”.

 

Dan Gødning afviser de undersøgelser som kommunen, Aarhus Universitet og Miljø-styrelsen har lavet. De beviser ikke, at miljøet har taget skade.

Dan Gødning har gennemført sin egen undersøgelse. Bl.a. har firmaet indhentet 11.000 måleresultater fra Naturstyrelsen.

Det vil tage flere måneder at gennemgå de mange resultater, Derfor forlanger firmaets advokat, at kommunen ikke træffer nogen afgørelse før midten af august.

”Jeg skal derfor anmode om, at der ikke træffes afgørelse til ugunst for Dan Gødning, før Dan Gødning har lejlighed til at fremkomme med et yderligere indlæg baseret pa den dataindsamling og det analyse- og undersøgelsesarbejde, som Dan Gødning har igangsat.” skriver Morten Boe Jakobsen til slut i høringssvaret.

 

02:46

Professor i havmiljø, Stiig Markager fra Aarhus Universitet, at branden i Fredericia den 3. februar giver risiko for miljøkatastrofe. Det betvivler Dan Gødning i høringssvar.

Luk video

 

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden