TV der bevæger dig

Nye målinger: Det er risikofrit at trække vejret i Grindsted

Borgerne skal ikke længere frygte for at luften er forurenet, når de går tur ved blandt andet Engsøen i Grindsted. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Nye målinger af forurening viser, at det er ganske risikofrit at færdes i Grindsted, både inden- og udendørs.

Nye målinger i Grindsted bekræfter, at undergrunden fortsat er massivt forurenet, men at de giftige sager ligger så langt nede i jorden, at hverken indeklima eller udeluft er påvirket.

-  Målingerne viser ikke noget, der overstiger grænseværdierne. Så det fortæller borgerne, at de trygt kan færdes i byen, fortæller civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark, 

Det har ikke været en stor bekymring for os, men nu har vi undersøgt det.

Jørn K. Pedersen, civilingeniør, Region Syddanmark

Det forurenede grundvand under Grindsted løber langt de fleste steder dybt nede i jorden. Den nye måling viser endda, at den mest koncentrerede del af forureningen løber i 40-60 meters dybde.

- Vores nye analyser bekræfter det billede, vi på forhånd havde af forureningsfanen. Nemlig at vi finder det mest forurenede grundvand langt under terræn,Det betyder, at forureningen i grundvandet ikke giver problemer for hverken udeluft eller indeklima, siger Jørn K. Pedersen.

På kortet er det muligt at se de fire steder, som formodes at være de mest forurenede områder i Grindsted.

Ingen grund til bekymring

Region Syddanmark har lavet boringer ved Bekkasinvej og foretaget målinger af udeluften ved tre af de formodede mest forurenede områder i byen – henholdsvis ved Grindsted Å, rundt om fabriksgrunden og ved den gamle losseplads syd for byen.

Om målinger af udeluften:

- Der er foretaget målinger over en 14-dages periode i alt 13 steder fordelt i de tre områder.

- Desuden er der foretaget målinger uden for undersøgelsesområderne til kontrol af resultaterne.

- Alle prøver er analyseret for kulbrinter og klorerede opløsningsmidler.

- Derudover er der foretaget 26 målinger specifikt for indhold af vinylklorid i udeluften.

 

Kilde: Region Syddanmark

Se mere

Ikke en eneste måling viste et niveau af forurening, som kommer i nærheden af de gældende afdampningskriterier.

- Det har ikke været en stor bekymring for os, men nu har vi undersøgt det og fået bekræftet, at der heller ikke er grund til bekymring, fortæller Jørn K. Pedersen.

Eneste svage overskridelse af afdampningskriteriet er for benzen.

- Målingerne er på niveau med, hvad der er almindeligt i udeluft. Det ser man i udeluften over hele landet, og det skyldes primært udledning fra trafik og industri.

Jørn K. Pedersen fortæller, at næste opgave nu er, at de skal have fundet ud af, hvordan de kan gøre noget ved udledningen til åen. Det forventer de at gøre gennem en handleplan.

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App