TV der bevæger dig

Dyr dør

Der er meget mad i naturen nu. Men de svageste dyr kan ikke tåle de friste skud.

De svageste kan ikke tåle den megen mad.

Vinteren har været hård for dyrene.

Men trængslerne for dyrene er ikke forbi nu, hvor der er rigeligt mad i naturen.

- Mange tror, at dyrene er døde i løbet af vinteren. Men det er faktisk først nu, at de afkræftede dyr dør. De kan simpelthen ikke tåle de mange nye friske planteskud, siger vildtkonsulent Ole Daugaard fra Skov- og Naturstyrelsen i Blåvandshuk ved Varde til P4 Esbjerg.

- Naturen viser ingen barmhjertighed. De svageste sorteres fra, og det er til gavn for bestanden på længere sigt, siger Ole Daugaard til radioen.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu