TV der bevæger dig

Eletronisk værktøj skal måle trivsel

Elektronisk værktøj skal måle elevernes trivsel i Vejle Kommune.

Hvordan trives eleverne i Vejles folkeskoler? Skolerne i kommunen har sammen med sundhedsplejerskerne lavet et elektronisk værktøj, som eleverne kan svare på.

Systemet, som hedder Live?n?Learn, skal bruges til at spørge eleverne om deres egne oplevelser af bl.a. timerne, frikvarterer, kammeraterne, fritiden, kost- og motionsvaner.

- Vi ved, at børns sundhed ? bevæger de sig, spiser de rigtigt, trives de ? har stor indflydelse på, hvor godt de lærer, fortæller Ulla Dupont kommunens ledende sundhedsplejerske. Når vi kombinerer viden om elevernes sundhed og deres trivsel, bliver vi i stand til at se sammenhænge, vi ellers ikke ville se. Det giver sundhedsplejersken og læreren mulighed for sammen hurtigt at reagere forebyggende, dels på klasseniveau, dels i forhold til indsatsen omkring den enkelte elev.

- Live?n?Learns sundhedsmodul er et supplement til sundhedsplejerskens øvrige tilbud om samtaler og undersøgelser til elever på udvalgte årgange i skolen, slutter hun.

- Live?n?Learn er også et supplement til lærerens løbende dialog med eleven og skal gerne blive en lettelse for den enkelte i dagligdagen. Så hvor man tidligere spurgte eleverne tre gange i tre forskellige spørgeskemaundersøgelser, er det hele nu samlet i ét: overskueligt og anvendeligt, siger skolechef Anette Jensen.

Om Live?n?Learn

Man har tidligere målt elevernes trivsel og deres fysiske og mentale sundhed, men det er første gang i Danmark, at disse informationer samles i ét værktøj.

?Live?n?Learn bruges på den enkelte skole til at ◦Gå i dialog med elever og forældre

◦Udvikle den pædagogiske praksis

◦Skabe tæt samarbejde mellem skolens lærere, pædagoger og sundhedsplejerske

◦Live?n?Learn er et forsknings- og udviklingsprojekt, som Vejle Kommune deltager i sammen med forskerne Hans Henrik Knoop (DPU, Aarhus Universitet) og Kjeld Poulsen (Steno Instituttet, Center for Sundhedsfremme) samt Rambøll Management. Projektet løber i perioden 2012-2017.

◦Live?n?Learn er ikke færdigudviklet. Med afsæt i erfaringerne fra skoler og sundhedsplejesker vil der løbende komme forbedringer til systemet.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden