TV der bevæger dig

Færdselsrazzia afslørede kun små fejl ved lastbiler

De kontrollerede lastbilers tekniske stand fandtes overordnet set i tilfredsstillende stand, og der blev kun blev påtalt mindre fejl og mangler, oplyser Tungvognscenter Syd. Foto: Localeyes.dk

Der er ros til vognmænd og chauffører fra politiet efter en lastbilkontrol i og omkring Padborg.

Tungvognscenter Syd var i sidste uge på lastbilkontrol i og omkring Padborg med Told og to bilinspektører fra Færdselsstyrelsen.

De kontollerede lastbilers tekniske stand fandtes overordnet set i tilfredsstillende stand, og der blev kun blev påtalt mindre fejl og mangler, oplyser Tungvognscenter Syd i en pressemeddelelse.

En ukranier havde været på bilhandel i Danmark og kørte herunder i en nyindkøbt dansk uindregistreret varebil påsat prøvemærkater. Efter varebilen trak han en ukrainsk trailer, som der stod en trafikskadet dansk varebil på. Traileren var uindregistreret, men påsat prøveplader. Ved kontrollen fandtes der fejl på trailerens bremser, ligesom kombinationen af vogntoget og formålet med kørslen krævede, der skulle udføres registrering af køre-hviletid med takograf, og en sådan var ikke monteret. Ukraineren fik kørselsforbud og kan se frem til et retsligt efterspil.

En tysk lastbil med tysk chauffør havde overtrådt køre-hviletidsreglerne og fik derfor samlet bøde på 49.500 kr. Bøden blev betalt på stedet.

Tungvogncenter Syd 

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.
Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu