TV der bevæger dig

Færre tyskere arbejder i Danmark

Mange tyske lønmodtagere er sendt hjem igen, fordi det strammer til på det danske arbejdsmarked.

Stigende arbejdsløshed i Danmark har ført til, at antallet af grænsependlere mellem Danmark og Tyskland er faldet.

Region Sønderjylland-Schleswig skønner, at antallet er faldet fra 10.170 til 9.108 i løbet af i år. I 2008 toppede tallet med 19.218.

Antallet af danskere, der kører over grænsen for at arbejde, ligger nogenlunde konstant på 1.000.

Grænsependlere sydfra arbejder stort set i alle landets kommuner, men hovedvægten ligger på Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder.

Mere end halvdelen af alle tyske pendlere er beskæftiget i Region Syddanmark, nemlig omkring 5.580.

Region Sønderjylland-Schleswig har et særligt rådgivningskontor for pendlere.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu