TV der bevæger dig

Fandt nye penge til hjemløse

Der er fundet penge til bl.a. nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder.

Lettelse hos værestederne, efter at politikerne alligevel fandt nye penge til bl.a. nødovernatning for hjemløse i vinter. Bedre end frygtet, siger sekretariatschef Cliff Kaltoft, Fredericia.

- Vi frygtede, at vi skulle skrive en nekrolog over den sociale indsats for hjemløse voksne i Danmark. Det slipper vi heldigvis for.

Det siger Cliff Kaltoft, der er sekretariatschef for Landsforeningen af Væresteder, Fredericia.

Han er lettet over, at satspuljepartierne fredag aftalte at afsætte 51 millioner kroner til indsatsen blandt udsatte voksne. Herunder er der afsat en pulje, der skal sikre tilstrækkelig kapacitet til nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder.

Gode initiativer

- Det er væsentligt bedre, end vi havde frygtet, siger Cliff Kaltoft til Ritzau.

- Der er flere gode initiativer i aftalen. Det udviklingsarbejde, der er lavet under hjemløsestrategien, ser nu ud til at kunne fortsætte, siger Cliff Kaltoft.

I aftalen står der, at "partierne er enige om at drøfte den videre forankring af de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien i forlængelse af den afsluttende evaluering foråret 2013".

Satspuljepartierne er enige om, at værestederne har en central funktion i den sociale indsats over for de mest udsatte borgere i Danmark.

20 mio. til hjemløse

Derfor bliver der i aftalen afsat 20 millioner kroner over fire år til et projekt, som har til hensigt yderligere at styrke værestedernes rolle i indsatsen over for udsatte grupper - ikke mindst hjemløse.

Selv om Cliff Kaltoft er lettet over den endelige udformning af satspuljeaftalen, så understreger han, at udfordringerne på hjemløseområdet er meget store.

Kommunerne har skåret

- Vi skal huske, at kommunerne samlet set har skåret voldsomt ned på området i 2012. Da der samtidig er kommet en stor stigning af brugere, så betyder det, at hjemløseindsatsen ligger underdrejet. Det ser fortsat svært ud, siger Cliff Kaltoft.

Blandt de øvrige elementer i satspuljeaftalen, han glæder sig mest over, er en aftale om at afsætte i alt 154 millioner kroner over fire år til drifts- og overgangsstøtte til frivillige organisationer samt til udviklingsprojekter.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden