TV der bevæger dig

Landbrug bryder løfte: Formand skyder skylden på vejret

Landboformand Mogens Dall understreger, at landbruget gerne vil mindske kvælstoffet, men at ting tager tid. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Nye tal viser, at landbruget ikke lever op til løfte om kvælstofreducering.

Én procent af løftet er blevet holdt.

Et løfte fra landbruget om at reducere udledningen af kvælstof med 1.451 tons, for til gengæld at kunne bruge mere gødning. Men mængden af kvælstof er kun reduceret med 12 tons.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger til Berlingske, at det både er frustrerende og skuffende, men formand for LandboSyd, Mogens Dall, mener, at det dårlige resultat skyldes vejrforholdene.

- Vi har gjort det, vi skulle. Den gødningsmængde som er tilladt, har vi ikke engang brugt, siger Mogens Dall til TV SYD.

Reduceringen af kvælstof har ifølge Mogens Dall ikke kun været op til landmændene. Efter formandens opfattelse har modelberegningerne, som var med til at fastlægge reduceringsmængderne, ikke taget højde for de ekstreme vejrforhold – både vådt og tørt - der har været i Danmark i 2018.

Nogen skal sluge kameler

Selvom de nyligt opgjorte tal fra ministeriet ikke taler til landbrugets fordel, mener Mogens Dall, at man blot skal vente på nye modelberegninger.

- Forskningen bliver klogere for hvert år, der går, siger han.

Dem, der råber højest, kommer til at sluge kameler.

Mogens Dall, formand for Landbo Syd. 

Han forventer, at nye beregninger kan blive mere realistiske, fordi de kan tage højde for de vejrforhold, vi har set det sidste år.

- Vi ser i landbruget frem til, at dem, der råber højest, kommer til at sluge kameler, når vi sidder her om et år, siger Mogens Dall til TV SYD.

Professor køber ikke forklaringen

Men forklaringen om vejrforholdene køber Jørgen E. Olesen, der er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, ikke.

- Det er en undskyldning for ikke at være kommet i gang, siger han til TV SYD.

Her taler han om de tiltag, som landbruget skulle etablere for at mindske kvælstofudledningen. Det kunne være plantning af skov eller omlægning af landbrugsjord til vådområder. De er ikke etableret i stort nok omfang – og det er derfor kvælstofreduceringen ikke er en realitet, siger professoren.

- Ting tager tid

Mogens Dall mener ikke, han kommer med en dårlig undskyldning. 

- Ting tager tid. Vi vil også gerne have nye vådområder, men der skal hentes tilladelser og gøres mange ting, siger landboformanden til TV SYD. 

Planen er – ifølge landbrugspakken – at landbruget i 2021 skal have etableret tiltag, der kan reducere kvælstofudledningen med 2.907 ton årligt.


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App