TV der bevæger dig

Sønderborg: Vi har store udfordringer med at rykke ud til brand

De frivillige brandmænd har svært ved at rykke hurtigt nok ud. Derfor overvejer Sønderborg Kommune, om man i stedet skal satse på fuldtidsbrandmænd. Foto: Arkivfoto: Sydvestjysk Brandvæsen

Sønderborg Kommune overvejer at fuldtidsansætte brandmænd til at tage sig af beredskabet.

Gennem næsten 150 år har frivillige brandfolk sørget for at slukke brande og redde mennesker ud af brændende bygninger i Sønderjylland. Alene i Sønderborg Kommune indgår 14 frivillige brandværn i beredskabet, men den stolte tradition kan være ved at dø.

Kommunens brandværn har "store udfordringer med at stille det korrekt uddannede mandskab." Det kan man læse i referatet fra det seneste møde i Sønderborg Kommunes beredskabskommission, der blev afholdt den 26. juni 2018.

Sønderborg Kommune overvejer at fastansætte brandmænd til at klare beredskabet – i stedet for de frivillige. Rapporter fra perioden marts 2017 til februar i år viser nemlig, at brandværnene ofte har svært ved at magte opgaverne.

Enten kan der ikke samles mandskab nok til en udrykning, eller også venter man så længe på at blive fuldtallige, at man rykker for sent ud.

Store udfordringer for de frivillige brandværn

Et udpluk af afvigerapporter fra perioden marts 2017 – februar 2018 viser, at brandværnene har store udfordringer med at stille det korrekt uddannede mandskab – enten kan der ikke samles det mandskab, der skal til på en udrykning, eller også venter man for længe på at blive fuldtallige, så man afgår for sent fra stationen.

Udfordringen forekommer især i dagtimerne i hverdagen, men afvigerapporterne viser, at aftentimer og weekender ikke er undtaget.

Det skal bemærkes, at bemandingsudfordringen gør sig gældende både for de frivillige brandfolk i de forskellige værn og for deltidsbrandfolk i Sønderborg By.

Kilde: Referat fra møde i Sønderborg Kommunes beredskabskommssion, 26. juni 2018.

Arbejder for langt væk

Sønderborg Kommunes beredskabskommission peger på, at folk i oplandet ofte kører ind til byerne for at arbejde. Derfor er de ikke klar til at rykke hurtigt ud i det område, hvor de bor, og det bliver sværere at rekruttere frivillige brandmænd.

Beredskabskommissionen arbejder med en række tiltag for at løse problemerne. Der skal blandt andet investeres en million kroner i 250 intelligente kaldesystemer.

Arbejdsgruppen vil også tilpasse vagttiderne for de deltidsansatte brandmænd og ansætte brandfolk på fuld tid på stationen i Sønderborg by.

Kigger mod Horsens og Flensborg

Men de nye tiltag kan ikke løse problemerne på lang sigt, erkender arbejdsgruppen.

Derfor overvejer man blandt andet at indføre en model som i Horsens Kommune, hvor brand- og redningsmandskabet også tager sig af andre serviceopgaver. Blandt andet med rottebekæmpelse, rengøring og transport og arbejde inden for vej og park.

Også beredskabet i Flensborg er en inspiration. Dernede slukker Berufsfeuerwehr Flensburg brande på fuld tid og støtter samtidig de frivillige brandværn i omegnen. Sidst på året vil beredskabskommissionen analysere mulighederne.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu