TV der bevæger dig

Historisk minister-erklæring skal gøre livet lettere i grænse-regionen

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev fredag eftermiddag en historisk ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland.Det skete i Phänomenta Science Center i Flensborg med Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk på sidelinjen. Foto: Kasper Jessing, Skatteministeriet

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev fredag eftermiddag en historisk ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland. Erklæringen ledsages af en handleplan, som beskriver en række udfordringer i grænselandet.

Den fælles ministererklæring og handleplan blev underskrevet af Benny Engelbrecht og Torsten Albig i Phänomenta Science Center i Flensborg.

Erklæring og handleplan er resultatet af måneders intenst samarbejde mellem delstatsregeringen Slesvig-Holsten og den danske regering.

Udgangspunktet for de tiltag, handleplanen indeholder, er bl.a. svar på en række udfordringer rejst af borgere, virksomheder i grænselandet ved den dansk?slesvig-holstenske ministerkonference om vækst og erhvervsudvikling i Sønderborg i februar.

- Selvom man lokalt og regionalt er gode til at finde løsninger sammen på problemer og udfordringer på tværs af grænsen, så er der udfordringer, som kræver, at regeringerne i Slesvig-Holsten og Danmark involverer sig, siger Benny Engelbrecht.

Fra dansk side er seks ministerier involveret i de konkrete initiativer. Ud over Skatteministeriet er det Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Læs mere om de konkrete initiativer i den fælles ministererklæring her

 

Fakta:

Handleplanen for ministererklæringen fokuserer på tre overordnede områder:

"Pendlerområdet" herunder bedre vejledning af pendlere i bl.a.
skattespørgsmål på tysk og dansk

"Uddannelsesområdet" herunder styrket samarbejde om
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser

"Transportområdet" herunder indsats for at lempe tyske regler for
politieskorte af særtransporter

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden