TV der bevæger dig

Hospital svarer igen på kritik

Regionshospitalet i Horsens

Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens.

1 af 2

Regionshospitalet Horsens har været udsat for hård kritik, bl.a. i TV SYD. I dag svarer hospitalet igen: Hospitalet klarer sig generelt flot, når det gælder kvalitet og patientsikkerhed, skriver direktøren.

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen siger: Vi beklager dybt de fejl, der er begået. Og selv om der kan ske fejl, hvor mennesker arbejder, skal vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forebygge fejl og lære af dem, når de sker.

Enkeltfejl

Som omtalt i bl.a. TV SYD og TV2 Østjylland har der været rejst hård kritik. Hospitalsdirektøren noterer, at det har drejet sig om konkrete patientforløb, hvor der er sket fejl - eller hvor patienter eller pårørende har været utilfredse med opholdet på hospitalet.

- Men enkeltfejl ? uanset hvor beklagelige de er ? må ikke skygge for det faktum, at borgere og patienter i Horsens-området kan være helt trygge ved deres lokale hospitaler, siger cheflæge Jørgen Schøler Kristensen.

Taler åbent om fejl

- Det er en vigtig del af hospitalets kultur, at vi taler åbent om fejl, utilsigtede hændelser og uventede dødsfald, fortsætter cheflægen.

- Vi arbejder meget systematisk med at analysere årsager, justere retningslinjer og praksis, lære og forebygge ? både på ledelsesniveau og blandt de involverede medarbejdere. Ud over det systematiske arbejde gør vi os stor umage med, at alle medarbejdere er nærværende, opmærksomme og omsorgsfulde i forhold til den enkelte patient, uddyber siger Jørgen Schøler Kristensen.

Afdeling P7

Afdelingsledelse og medarbejdere på Medicinsk Afd. P7, som især har været omtalt i pressen i denne uge, har gennem lang tid arbejdet på at styrke den faglige udvikling, ledelseskapaciteten og kvalitetsindsatsen i afsnittet, noterer hospitalsledelsen. Og i begyndelsen af 2012 blev der igangsat en bred udviklingsindsats for at styrke fagligt bæredygtige miljøer, højne den faglige, kliniske kvalitet, styrke specialerne og øge fokus på læring.

- Der vil også i fremtiden opstå situationer, hvor vores patienter eller pårørende er udsat for fejl eller af andre grunde ikke er tilfredse. Det er en følelsesmæssigt svær situation at være på hospitalet ? især, når noget går anderledes, end man håber, siger cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, og fortsætter: Regionshospitalet Horsens er et godt sygehus - men også på gode sygehuse sker der fejl. Derfor skal vi bygge videre på de gode resultater med patientsikkerhed og kvalitet.

Dokumentation

I pressemeddelelsen fremlægger regionshospitalet en række beviser på, at sygehuset generelt klarer sig godt, når det gælder kvalitet og patientsikkerhed:

?Den generelle tilfredshed blandt indlagte på HE Horsens var 94% mod 92% på landsplan. For ambulant patienter var tallet 97% for både Horsens og hele landet

?Hospitalet lever i foråret 2012 op til Sundhedsstyrelsens skrappe tidsfrister for kræftpatienter

?Medicinsk Afdeling i Horsens er førende i Danmark i behandlingen af KOL og diabetes, målt ved nationale kvalitetsdatabaser

?Arbejdet med projekt Patientsikkert Sygehus har ført til markante resultater:

◦20% færre patientskader i 2011 end i 2010

◦markant fald i dødsfald på hospitalet som følge af bl.a. blodprop i hjertet og svære infektioner (sepsis)

◦infektioner på intensivafdelingen hos bl.a. respiratorpatienter er stort set udryddet.

I maj 2011 blev Regionshospitalet Horsens som det første offentlige hospital akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger. Hospitalet indgår som et af fem danske hospitaler i projektet, hvor 12 "patientsikkerhedspakker" er blevet indført på hele hospitalet.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden