TV der bevæger dig

Kolding siger nej til lovlige vindmøller

05:22

Jørn Pedersen (V) vil ikke gennemtvinge vindmøller.

1 af 2

Massive protester mod 150 høje vindmøller ved Taps nær Christiansfeld er blevet hørt. Vindmøllerne bliver droppet, selvom de lever op til kravene.

Kolding Kommune stillede for et halvt år siden vindmølleplanerne i bero for at få belyst støjproblemerne.

Kommunen har nu fået svar på en række spørgsmål til Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, og de har ikke overbevist kommunen.

Derfor vil borgmester Jørn Pedersen lade tvivlen komme borgerne til gode.

- Vi kan ligeså godt anerkende, at vi ikke skal have vindmøller, der ligger så tæt på en by, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Den tidligere regering pålagde kommunerne at udpege egnede steder til at opstille store vindmøller på land, men talrige protester for borgergrupper har givet de lokale politikere vanskeligheder.

Hedensted Kommune var blandt de første kommuner, som meldte fra. Byrådet mener, at store vindmøller hører hjemme i havvindmølleparker.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30

Kolding Kommune har droppet vindmølleplaner på grund af protester mod støj, selvom vindmøllerne og deres placering ville leve op til kravene i loven.

Er det den rigtige beslutning? Hvad synes du? Deltag i debatten på www.facebook.com/tvsyd

Se mere om vindmøllerne her:

Kolding Kommunes overordnede plan for vindmøller i kommunen

Kolding Kommunes lokalplanforslag for vindmøllerne i Taps

VVM redegørelsen for vindmøllerne i Taps

Se mere om modstanden mod kæmpevindmøller her:

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden