TV der bevæger dig

Kvinder kan løse chaufførmangel

Marie Louise Dalgaard her var en de første kvinder, der blev optaget på chauffør-uddannelsen.

Kun en ud af 100 chauffører bag rattet på en lastbil er en kvinde. Nu håber vognmandsorganisation at lokke flere kvinder til at tage en chauffør-uddannelse.

Læs også Nu falder den sidste bastion

En opgørelse fra Transporterhvervets Uddannelser fra maj 2017 viser, at kun en procent af de nyuddannede godschauffører i Danmark er kvinder. 

Kvinder er præcis lige så velegnede til at køre lastbil som mænd, og der er mange spændende udfordringer i faget. Det skal vi blive bedre til at få kommunikeret ud., siger Trine Schiørring Plesner, chef for ITD Arbejdsmarked.

Trine Schiørring Plesner, chef for ITD Arbejdsmarked, Padborg

Allerede nu er der massiv mangel på chauffører i transportbranchen, og udfordringen med at skaffe nye og kvalificerede folk til faget bliver ikke mindre i fremtiden. Det skønnes, at der i de kommende år vil mangle omkring 2.500 chauffører, og derfor er det vigtigt, at der kommer fokus på at rekruttere nye kræfter til sektoren, mener vognmandsorganisationen ITD, der har hjemsted i Padborg.

- Der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring i forhold til at tiltrække kvinder i transportsektoren, og det synes vi naturligvis er drønærgerligt. Vi så meget gerne, at flere kvinder fik øjnene op for de attraktive jobmuligheder, der er i branchen. Kvinder er præcis lige så velegnede til at køre lastbil som mænd, og der er mange spændende udfordringer i faget. Det skal vi blive bedre til at få kommunikeret ud, siger Trine Schiørring Plesner, chef for ITD Arbejdsmarked.

At være chauffør i dag handler ikke bare om at transportere varer og gods fra A til B. Nutidens chauffører løser langt mere alsidige og komplicerede opgaver og skal også have kendskab til regler og digitale løsninger, som erhvervet arbejder med. 

-  Et job som lastbilchauffør er i dag både afvekslende, udadvendt og udfordrende. Vi ser for eksempel, at der er kommet mange flere kvinder i busbranchen – heriblandt mange med anden etnisk baggrund end dansk – og det er jo et glimrende eksempel på, at transporterhvervet også er for kvinder, siger Trine Schiørring Plesner.

Chaufføruddannelsen

  • Chaufføruddannelsen varer 3½ år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb samt praktisk uddannelse i en virksomhed.
  • Grundforløb 1 og 2 varer et år, og godschaufføruddannelsen med et speciale varer 2½ år.
  • Det er muligt at tage praktik i både ind- og udland.

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu