TV der bevæger dig

Landbyer får pedeller

02:18

Landsby-pedellen i Nordentoft skal bl.a. køre skolebussen.

1 af 2

Landsby-pedeller skal gøre det mere attraktivt at bo i landsbyer.  

Nordenskov får en landsby-pedel efter sommer - og en lang række andre kommuner - blandt andet Vejen og Fanø - er i gang med at forberede forsøg med landsby-pedeller.

Pedellen i Nordenskov skal køre skolebus og friske landsbyen op - og en hel masse andet, som endnu ikke ligger fast.

Meningen med landsby-pedeller er at stoppe affolkningen af landdistrikterne.

Pedellerne skal gøre landsbyerne attraktive for bosættere og mere attraktive for dem, der allerede bor der.


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App