TV der bevæger dig

Lars Løkke står skoleret foran 700 landmænd

00:48

Lars Løkke skal svare på syv spørgsmål

1 af 2

Forud for det komme folketingsvalg vil landmændene gerne have svar på en række spørgsmål om landbrugets fremtid.

00:32 Luk video

Kan vi regne med Lars Løkke efter valget. For vi mener, der er brug for en ny regering. Sådan lyder det fra landmændene, forud for mødet med bl.a. Lars Løkke hvor de fremmødte sidder klar med syv konkrete spørgsmål til Venstres formand.

Agerskovhallen bliver tæt pakket med landmænd, når der onsdag aften er stormøde om landbruget.

Mange landmænd føler sig lige nu ladt i stikken af politikerne og der er stor bekymring i erhvervet, fordi flere landmænd står med en stor gæld og fordi nogle af de tiltag der politisk er blevet lavet, ikke har gavnet

landbruget, mener Agerskovgruppen der har arrangeret mødet i aften.

Se klip med landmand Jens Peter Aggersen fra Agerskovgruppen her.

Varighed

 

Se de syv spørgsmål her

1. Vores konkurrenceevne i landbruget er væsentligt forringet på grund af politiske beslutninger, som har sat et helt erhverv og fødevaresektoren
under pres. Hvordan vil en ny blå regering arbejde for, at vi får
konkurrenceevnen forbedret?

2. Hvis du bliver statsminister i en ny regering, hvad vil du så gøre for at
få ændret kulturen i embedsværket, som i stort omfang gennem en
årrække har været ansvarlige for overimplementering af EU-regler og
lovgivning?

3. Hvilke krav vil du som statsminister i en ny regering, stille til dine
ministre på landbrugs- og miljøområdet, således at der bliver skabt
grundlag for indtjening og vækst i landbruget?

4. Vil en ny regering sikre, at erhvervet inddrages i forbindelse med nye
tiltag i form af ny lovgivning og regelsæt og sikre, at der udarbejdes
konsekvensberegninger på et fagligt grundlag, inden ikrafttræden?

5. Landbrugserhvervets vanskelige vilkår har medført, at der kun sker
ganske få generationsskifter og salg af landbrugsejendomme til unge
landmænd. Hvad vil en ny regering gøre, så flere unge vil finde det
attraktivt og får mulighed for at blive selvstændige og virksomhedsejere?

6. Hvordan forholder Venstre sig til realkreditinstitutternes stigning i
bidragssatserne for landbrugskunder?

7. Hvordan forholder Venstre sig til Finanstilsynets udmelding i
julebrevet, hvor der står, at bankerne skal nedskrive værdierne med op til
25 procent af driftsaktiverne for landbrugsbedrifter, der vurderes at være
under afvikling. Derudover må bankerne ifølge Finanstilsynet ikke
tillægge værdien af andre bygninger, som eksempelvis maskinhuse,
siloanlæg og korn- og halmlader, når landbrug under afvikling skal
vurderes.

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden