TV der bevæger dig

Masser af skader efter skybrud

00:14

Video: Danni Jensen

Flere steder er fortovet ødelagt på Højvangen. Foto: Ole Møller

1 af 2

Fortove, veje og kommunale bygninger er hårdt ramt efter onsdagens voldsomme regnvejr i Horsens.

Ifølge DMI faldt der i løbet af tre timer 115,2 millimeter vand, og på et tidspunkt var vandmængderne så heftige, at der var tale om dobbelt skybrud.

Og ifølge meteorologerne er mængden af regn i går over Horsens den størst målte i Danmark siden 1940.

Det voldsomme skybrud skabte masser af skader på fortove, der skyllede væk, og veje, der blev undermineret.

Især den sydlige del af Horsens mærkede for alvor naturens voldsomme kræfter med store skader på veje og fortove i Fjordparken, Højvangen, Dagnæsallé, Juvelvej, Smaragdvej, Rubinvej, Bjerrevej, Bankagervej, Firkløvervej, Skolebakken, Sportsvænget og flere andre veje og gader.

Flere steder bliver udskiftningen af fjernvarmerør forsinket i 14 dage på grund af regnen. De voldsomme regnmasser løftede rørere op og de skal nu svejses sammen påny.

Flere steder blev der i dag fortsat pumpet vand væk. Foto: Ole Møller

 

Horsens Kommune har skybrudet haft alt mandskab i gang for at få afspærret de ødelagte områder og ifølge Charlotte Smed, der er driftschef i Horsens Kommune, er man i fuld gang med oprydningsarbejdet og med at udbedre skaderne.

- Der er selvfølgelig en del at se til, og værst ser det ud i Sydbyen. Vandet har haft så stor fart på, at asfalten nogle steder er undermineret, fortove er skyllet væk, og kloakdæksler er skudt af. Visse steder er det også gået ud over igangværende vejarbejder. Men vi er i fuld gang med at afskærme områder og udbedre skaderne, siger Charlotte Smed.

Også mange af de kommunale bygninger har fået vandskader og i Horsens Kommunes Ejendomscenter er man i fuld gang med at danne sig et overblik over skadernes omfang.

På et tidspunkt stod der 20 cm vand op ad murene på Dagnæshallen, og vandet trængte ind og oversvømmede gulvet, som ikke står til at redde.

Højvangsallé har været spærret siden onsdag eftermiddag. Foto: Ole Møller

 

- Vandet strømmede bare ned, og selvom vi satte en suger på med det samme, var det umuligt at holde ude. Ret hurtigt var halgulvet og gulvet i opvarmningsrummet og depotet oversvømmet, fortæller halinspektør Lars Lundgaard. 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden