TV der bevæger dig

Medvind til efterskoler

I dag er Efterskolernes Dag, hvor landets efterskoler holder åbent hus for tusindvis af unge. Foto: Ladelund Efterskole

En ny undersøgelse har elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, større sandsynlighed for at gå i gang med og gennemføre en ung-domsuddannelse, end elever der ikke har været på efterskole. Undersøgelsen bliver offeentliggjort netop som landets efterskoler holder åbent hus søndag eftermiddag.

I dag er nemlig Efterskolernes Dag, hvor landets efterskoler holder åbent hus for tusindvis af unge.

Konsulentfirmaet Damvad har foretaget undersøgelsen, som konkluderer, at efterskolen er det bedste springbræt til en ungdomsuddannelse.

Hjælpende hånd til regeringens uddannelsesmålsætning.

En af undersøgelsens centrale konklusioner er, at sandsynligheden for, at unge fra uddannelsessvagei hjem starter på en ungdomsuddannelse, øges markant, hvis eleven går på en efterskole.

Skolekammerats-effekt

En af årsagerne er den såkaldte ?skolekammeratseffekt?, som betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op. Denne effekt er særligt stærk på en efterskole pga. det koncentrerede samvær.

Efterskolen giver dermed en hjælpende hånd til regeringen. Unge fra ud-dannelsessvage hjem udgør nemlig en stor udfordring for opfyldelsen af regeringens målsætning om, at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Efterskoleforeningens formand Troels Borring også særdeles tilfreds med de positive konklusioner:

- Undersøgelsen bekræfter, at 10. klasse på en efterskole er en god inve-stering for både eleverne og for samfundet generelt. Og vi kan se, at efter-skolens særlige læringsmiljø og relationen mellem lærere og elever giver resultater, siger Troels Borring.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden