TV der bevæger dig

Millioner til psykisk syge

Penge på vej til psykisk syge og udsatte i Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har fået tilsagn om 2,4 millioner fra Sundhedsstyrelsen til et projekt, hvor holdidræt skal være med til at gøre psykisk sårbare og udsatte mere aktive og sunde.

Psykisk sårbare skal dyrke holdidræt og få det bedre. Det er formålet med en bevilling på 2,4 millioner kroner, som Haderslev Kommune har fået af Sundhedsstyrelsen.

I det næste år vil der være fokus på at få psykisk sårbare og udsatte gjort mere aktive og sunde. Projektet hedder "Aktiv og Sund - Holdidræt for psykisk sårbare og udsatte borgere - Et læringsprojekt."

Haderslev Kommune har gennem flere år haft fokus på motionens betydning for forebyggelse og sundhedsfremme for mennesker med psykiske lidelser, ligesom der også er en idrætsforening i socialpsykiatrien, der delvis er drevet af brugerne selv. Det arbejde vil nu med pengene fra Sundhedsstyrelsen blive løftet og styrket.

I projektet arbejdes der målrettet med, hvordan elementer fra holdspil kan påvirke fysiske, psykiske og sociale sundhedsaspekter.

Det er tanken, at der udvælges 3-5 kommunale botilbud og væresteder, der skal være med i projektet.

"Det er et spændende at se, hvor meget holdidræt og fysisk aktivitet kan betyde for netop den gruppe borgere. Vi håber, de vil opleve større trivsel og i det hele taget få forbedret deres fysiske sundhed. Samtidig håber vi også, at de ved at indgå i disse holdaktiviteter vil få styrket deres sociale kompetencer, handlekraft og fællesskabsfølelse", siger Peter Isak, chef for Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune.

 

Om projektet:
Projektet går i gang nu og vil køre året ud.

Målgruppen er voksne i alderen 18-65 år med psykiske lidelse og evt. misbrug og som er tilknyttet et botilbud eller værested i Haderslev Kommune.

På baggrund af de erfaringer, der gøres i løbet af projektperioden, skal der udarbejdes et kursus til medarbejdere i Haderslev Kommune.

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 2.392.063 kroner til projektet.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden