TV der bevæger dig

Minister ind i boligsag

01:36

Benny Engelbrecht vil gå videre med sagen.

1 af 2

Sagen om en familie i Kolding, der i ti måneder har ventet på at få afgjort en forsikringssag, havner nu på erhvervsminister Ole Sohns bord.

Både Benny Engelbrecht (S) og Karina Adsbøl (DF) vil rejse sagen over for ministeren. De mener, at det er urimeligt, at Ankenævnet for Forsikring har en normal sagsbehandlingstid på ti måneder.

Familien i Kolding købte et hus med ejerskifteforsikring, og straks efter købet viste det sig, at kælderen var fugtig og fuld af skimmelsvamp. Kælderen er indrettet til beboelse.

Forsikringsselskabet afslog at yde erstatning, og i ti måneder ventede familien på at få en afgørelse fra ankenævnet. Nævnet så sig ikke i stand til at afgøre sagen, men henviste familien til domstolene.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu