TV der bevæger dig

Motorvejskøer ved Fredericia skal væk

Køer ved Fredericia skal fjernes

Ny højresvingsbane skal forbedre trafikafvikling i frakørsel ved Fredericia

Der er problemer med trafikafviklingen i det østlige rampekryds i tilslutningsanlæg 59 ved Fredericia S. Derfor anlægger Vejdirektoratet nu en ekstra højresvingsbane for at komme kødannelser til livs.

I dag er der problemer med trafikafviklingen i frakørslen fra motorvejen, hvor der især i myldretiden kan konstateres kødannelser. Det kan give anledning til farlige situationer, skriver Vejdirektoratet.

-Vi er opmærksomme på trafiksituationen rundt om i landet. Mange til- og frakørsler til motorvejsnettet er belastede af meget trafik, og vi forsøger så vidt muligt at lave tiltag, der kan modvirke flaskehalsproblemer. Jeg er glad for, at vi nu får gjort noget ved trængslen til frakørslen ved Fredericia," siger Vejdirektoratets projektleder Peter Sveistrup Kristensen.

En del af projektet er også, i samarbejde med Fredericia Kommune, at optimere signalanlæggene på Snoghøj Landevej, som er en firesporet indfaldsvej til Fredericia og Fredericia havn.

Efter planen skal projektet være gennemført inden første halvdel af 2015.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden