TV der bevæger dig

Museums-udvidelse tæt på målet

Vadehavskuben skal opføres ved sælariet.

Her ses en skitse over, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet tænkes udvidet.

1 af 2

En donation på 8 mio. kr. fra A.P. Møllers fond betyder, at planerne om en udvidelse af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er tæt på at være en realitet. En Vadehavspavillion vil koste i alt 11 mio. kr.

Vadehavskuben tænkes opført ved museets populære sælarium. Den skal bestå af to etager med et fugleanlæg og akvarium og et udstillingsområde.

Naturligt miljø

Fugleanlæg og akvarium er opbygget med naturligt miljø og med Vadehavet som baggrundskulisse. Her kan man komme tæt på dyrelivet på vaderne og f.eks. se edderfuglene dykke efter muslinger. I udstillingen vil interaktive elementer og kæmpemodeller af Vadehavets smådyr vise sider af vadens liv, som vil være ukendte for de fleste.

Fiskeri- og Søfartsmueseet glæder sig over, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 8 mio. kr. til projektet. Desuden har museet fået tilsagt om 1. mio. kr. fra Det Obelske Familiefond - og fra Claus Sørensens Fond er der givet 400.000 kr. Lige nu er museet i dialog med yderligere to fonde om de resterende 1,6 mio. kr.

Klar i 2014

Med Vadehavspavillonen vil Fiskeri- og Søfartsmuseet udnytte sin placering ved Vadehavet til at skabe en lærings- og oplevelsesplatform, som ikke findes noget andet sted i landet, skriver museet i en pressemeddelelse.

- Vadehavet rummer et mylder af liv og nogle helt særlige naturværdier, der med den ny status som nationalpark har fået et særligt kvalitetsstempel. Vadehavspavillonen skal fungere som en port til nationalparken og bringe Vadehavets naturværdier helt tæt på publikum ved at pirre nysgerrigheden og lade forundringen få frit spil.

Her bibringes indsigt i Vadehavets fascinerende dyreliv og hårfine økologiske balance. Og her perspektiveres de udfordringer, som invasive arter, vandstandsstigning og øgede temperaturer udgør for det unikke naturområde.

Museet håber, at det nye anlæg kan være klar til åbning i foråret 2014.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden