TV der bevæger dig

Nu er vores grundvand kortlagt

Store områder i Syd- og Sønderjylland er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Det viser en kortlægning af Danmarks grundvand.

Store områder i Syd- og Sønderjylland er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Det viser en kortlægning af Danmarks grundvand.

1 af 2

Store områder i Syd- og Sønderjylland er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Det viser en kortlægning af Danmarks grundvand.

15 års arbejde med at kortlægge grundvandet i Danmark er afsluttet.

Det betyder, at kommunerne nu ved, hvor der skal sættes ind med ekstra foranstaltninger for at beskytte grundvandet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) glæder sig over, at kortlægningen nu er i mål.

- Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, og som vil komme alle danskere til gode, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

- For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser og beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først, siger ministeren.

På baggrund af kortlægningen er der udpeget cirka 7000 kvadratkilometer områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler.

 

Heraf er 5000 kvadratkilometer udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne derfor skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet.

Det svarer til et areal på størrelse med den del af Jylland, der ligger nord for Limfjorden.

- Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse. På den måde kan borgerne trygt tappe vand fra vandhanen, siger Esben Lunde Larsen.

Arbejdet med at kortlægge grundvandsressourcerne blev sat i gang i 1999 og er udført af de tidligere amter og Naturstyrelsen med faglig bistand fra forsknings- og rådgivningsinstitutionen GEUS og Aarhus Universitet.

 

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden