TV der bevæger dig

Nu kommer den grønne varme

Geotermi går ud på, at suge varmt vand op fra undergrunden. Det hele bliver lidt grønnere ved at kombinere flere måder at fremstille fjernvarme på.

Sønderborg bliver lidt mere grøn i februar. Sønderborg Fjernvarme tager en del af det helt nye geotermiske anlæg i brug.

Det indebærer, at et flis-anlæg med to massive 10 MW flis-kedler bliver sat i drift. Anlægget vil være med til at forsyne omkring 10.000 husstande og virksomheder der er tilsluttet fjernvarmenettet.

Hele anlægget med de store varmepumper og overflade-anlægget i Spang bliver taget i brug i sensommeren 2012 og vil reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning med mere end 25.000 tons.

Grøn fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme har i 2011 arbejdet med opførelsen af det store anlæg på Vestermark. Første spadestik blev taget den 23. marts 2011 og allerede den 16. september 2011 blev der holdt rejsegilde. I Spang er et overflade-anlæg med pumper og varmevekslere ved at blive opført, og i løbet af sommeren og efteråret 2011 etablerede Sønderborg Fjernvarme en transmissionsledning mellem de to anlæg.

Det geotermiske anlæg spiller en vigtig rolle i omstillingen til den "grønne fjernvarme", der er en hjørnesten i ProjectZero visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område. Ud over geotermi-anlægget har både Sønderborg og Broager Fjernvarme store solcelleanlæg i drift der også leverer CO2-neutral fjernvarme.

Gråsten Fjernvarme har påbegyndt opførelsen af det hidtil største solcelle-anlæg der - kombineret med et stort flisanlæg - kommer til at dække mere end en tredjedel af forbruget, selvom selskabet står overfor en stor udvidelse af dækningen i byen.
 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu