TV der bevæger dig

Nye afbrændingsforbud: Tørken slår til igen

Tre kommuner genindfører nu afbrændingsforbud. Flere er på trapperne med forbud de kommende dage. Foto: Jan Mika Foto: Jan Mika

I Varde, Esbjerg og Fanø kommuner genindfører myndighederne nu afbrændingsforbud, og flere kommuner er på trapperne med afbrændingsforbud.

Efter endnu en periode uden regn er naturen igen så knastør, at tre kommuner nu genindfører det afbrændingsforbud, som blev aflyst kort før Sankt Hans.

I en pressemeddelelse oplyser Sydvestjysk Brandvæsen, at afbrændingsforbuddet genindføres fra klokken 17 mandag eftermiddag.

- Vi har flere gange i weekenden været ude for at slukke mindre naturbrande, som er opstået, efter at folk har smidt cigaretskod eller tømt grillen i naturen, og nu tør jeg ikke trække den længere, inden vi genindfører afbrændingsforbuddet, siger beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brand, til TV SYD.

Nu tør jeg ikke trække den længere, inden vi genindfører afbrændingsforbuddet.

Jens Mølgaard, Beredskabschef, Sydvestjysk Brand.

Forbuddet betyder, at brug af åben ild er forbudt.

- Vi har dog besluttet at undtage gasgrill fra forbuddet, så folk fortsat kan grille en pølse hjemme i haven, siger Jens Mølgaard.

Undtagelsen for gasgrill gælder, forudsat at den står på et fast, ikke brandbart underlag.

Kulgrill er dog forbudt uanset underlaget. 

- Kul kan kaste gnister fra sig og kan antænde en brand, så den er omfattet af forbuddet, siger Jens Mølgaard.

Høstmaskiner udgør størst risiko

Hos Sydøstjyllands Brandvæsen, som dækker Horsens og Hedensted kommuner, er der endnu ikke taget beslutning om at indføre afbrændingsforbuddet på trods af, at Østjylland ifølge DMI’s tørkeindeks er helt oppe i det røde felt. 

Læs også Brandvæsen trækker tilladelser til festfyrværkeri tilbage

- Vi holder øje med situationen og er parate til at trykke på knappen, siger direktør for Sydøstjyllands Brandvæsen, Dennis Ottosen, til TV SYD.

Et afbrændingsforbud er jo en restriktion, der er til gene for folk, og derfor skal vi være sikre på, at et forbud står mål med den reelle fare ved åben ild.

Jacob Christensen, konstitueret direktør, Brand og Redning Sønderjylland.

Dennis Ottosen vurderer, at den største risiko for naturbrande kommer fra høstmaskiner.

- Det er et problem, vi ikke kan forbyde os ud af, siger Dennis Ottosen.

Sydøstjyllands Brandvæsen har i weekenden været ude til to naturbrande. Den ene var antændt af en mejetærsker.

- Det er et helt normalt niveau for årstiden og giver ikke i sig selv anledning til at genindføre afbrændingsforbuddet, siger Dennis Ottosen til TV SYD.

Forbud skal stå mål med faren

Hos Trekant Brand holder man også øje med situationen. Ifølge beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen vurderer man i løbet af formiddagen, om afbrændingsforbuddet skal genindføres.

Hos Brand og Redning Sønderjylland og hos Sønderborg Brand og Redning overvejer man, om der skal indføres afbrændingsforbud i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner. I Tønder Kommune har der tidligere været afbrændingsforbud alene gældende for Rømø.

- Vi holder øje med situationen men afventer foreløbig DMI’s seneste tørkeindeksmåling for Sønderborg Kommune, siger beredskabsinspektør hos Sønderborg Brand og Redning, Henrik Jacobsen, til TV SYD.

Sønderborg Brand og Redning holder møde om situationen tirsdag formiddag.

Hos Brand og Redning Sønderjylland bliver der også holdt øje med situationen.

- Rømø er lige så tør, som da vi indførte afbrændingsforbuddet i juni, så det er nok der, vi starter. Men vi vurderer også resten af vores dækningsområde, siger konstitueret direktør for Brand og Redning Sønderjylland, Jacob Christensen til TV SYD.

Brand og Redning Sønderjylland tager stilling til et eventuelt afbrændingsforbud tirsdag.

- Et afbrændingsforbud er jo en restriktion, der er til gene for folk, og derfor skal vi være sikre på, at et forbud står mål med den reelle fare ved åben ild, siger Jacob Christensen.

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrug
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
  • Bål, herunder brug af bålfade
  • Brug af åben ild herunder gasgrill og kulgrill i offentlige naturområder med vegetation (brug af gasgrill tillades dog på fast ikke brandbart underlag på egen ejendom, herunder sommerhusområder, camping, feriecentre og restauranter.
  • Enhver brug af ukrudtsbrænder
Kilde: Sydvestjysk Brandvæsen
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu