TV der bevæger dig

Pantaftale kritiseres - her er ministerens svar til TV SYD

03:09

Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer på kritikken her på vores hjemmeside.

1 af 2

Efter at vi på TV SYD onsdag fortalte om den nye pantaftale, har kritikken ramt miljøministeren fra både Bryggeriforeningen og sønderjyske købmænd. Her til aften svarer miljøministeren på kritikken her på tvsyd.dk.

Bryggeriforeningen kritiserer den nye aftale om dåsepant som ifølge foreningen risikerer at give en betydelig illegal handel, fordi ordningen kun gælder danske statsborgere. Fx svenskere kan købe uden pant og falder der så dåser af i Danmark på vej hjem til Sverige?

Svar fra miljøminister, Kirsten Brosbøl:

Der finder allerede i dag en illegal handel sted med dåser købt i grænsen. Indførelse af pant vil ikke forøge dette problem, da aftalen ikke åbne nye muligheder for snyd. For alle de dåser der købes med dansk pant, vil incitamentet til at sælge dem videre tværtimod blive en anelse mindre, idet prisforskellen bliver en smule mindre. Miljøministeriet arbejder løbende sammen med SKAT mhp. at sikre en effektiv indsats mod snyd og illegal handel.

De danske købmand nord for grænsen, vi har besøgt i dag torsdag, kritiserer aftalen, fordi de mener, den vil påføre dem ekstra arbejde og dermed udgifter i forbindelse med håndteringen af dåser købt i Tyskland, der afleveres hos dem.

Svar fra miljøminister, Kirsten Brosbøl:

Aftalen træder først i kraft når kapacitet i retursystemet er udbygget med nye pantstationer, der vil kunne tage imod de mange nye dåser. Dertil kommer at det forventes at grænsehandel for ca. 500 mio. kr. årligt vil flytte fra grænsebutikkerne til butikker nord for den dansk tyske grænse.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden