TV der bevæger dig

Populære briketter kan forurene

03:35

1 af 2

De populære briketter, der består af sammenpresset savsmuld, kan giver problemer med sod og forurening, hvis du ikke tænder dem rigtigt op. Se i TV SYD, hvad du kan gøre.

- Man kan se, det er savsmuld, der er presset sammen, og når det kommer ind i varmen, går de i opløsning og skaber mere end glødebrand end en flammebrand, siger skorstensfejer Orla Nielsen.

Udenfor

Ifølge Orla Nielsen kan du ikke tænde op i en brændeovn med briketterne uden at forurene.

- Du kan få røg i stuen - men det er mest udenfor, at der kommer røg og partikler, som kan genere naboer.

Gas

70 pct. af brændværdien i træ og briketter er gas. Og gas brænder først ved 650 grader. Hvis temperaturen er lavere, fordamper gasserne uden at brænde - og det soder både skorsten og omgivelser til.

Tænd foroven

Hvordan kan du så undgå det?

Jo, du skal tænde op med helt almindeligt træ, f.eks. optændingspinde. Og de skal tænde op foroven, formaner Orla Nielsen.

- Hvis vi tænder op nedefra, påvirker vi straks al træ med varme, og så afgasser det. Og under optændingen har du hverken har varme eller luft nok til at få gasserne til at brænde. Derfor tænder vi op foroven.

Det bedste træ

TV SYD har også været med i skoven for at se på, hvilke træsorter der brænder bedst.

Bøg og avnbøg er de træsorter, der fylder mindst i carporten - og de brænder længst i brændeovnen, mens nåletræ brænder kortest. Til gengæld brænder det eksplosivt, forklarer skovfoged Claus Simonsen.

Tørt træ

Skovfoged Claus Simonsen fortæller om det gode træ til brændeovnen.

Og så skal man sikre sig, at træet et tørt.

- Hvis bare træet er tørt, brænder det ved en høj temperatur, og så får man ikke udvikling af tjærestoffer, som generer naboen, siger Claus Simonsen.

Slå træstykkerne mod hinanden. Så kan du høre om træet er tørt. Våd træ klinger anderledes end tørt træ, som har en tør og fin klang.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden