TV der bevæger dig

Regioner giver hinanden rabat

Region Syddanmark og Region Midtjylland indgår aftale om at behandle hinandens patienter til en reduceret pris.

Med en ny aftale om patientbehandling, som det syddanske regionsråd nikkede ja til på regionsrådsmødet den 26. marts 2012, fjernes en barriere for patienternes fri bevægelighed over regionsgrænsen mellem Syddanmark og Midtjylland.

- Region Syddanmark kan nu iføre sig førertrøjen, når vi snakker sundhedssamarbejde på tværs af regionsgrænserne. Med aftalen har Region Syddanmark nemlig som den eneste region i Danmark formelle sundhedsaftaler med alle fire øvrige regioner i landet. Hertil kommer at vi også samarbejder med tyskerne om sundhed, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Rabatter på 10 og 30 procent

Aftalen indebærer, at de to regioner giver hinanden 10 procents rabat på prisen på højt specialiserede behandlinger. På de knapt så specialiserede behandlinger gives der 30 pct. rabat i forhold til den såkaldte DRG-takst. DRG-taksten er en landsdækkende gennemsnitspris for patientbehandlinger.

For patienter, der bor tæt på et sygehus i en anden region, gælder dog særlige regler. Ifølge aftalen gives der 10 procent rabat for den type patienter. Begrundelsen for den lidt mindre rabat for disse patienter er, at de hører til de pågældende sygehuses naturlige optageområde.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu