TV der bevæger dig

Regionerne får en ekstra milliard i 2019

Regionernes formand Stephanie Lose (V) er glad for økonomiaftalen for 2019. Aftalen indeholder en ekstra milliard - heraf 200 millioner kroner til psykiatrien. Foto: Henning Bagger / Scanpix

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om en økonomiaftale for 2019, oplyser Finansministeriet.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en aftale for regionernes økonomi for næste år.

Aftalen indeholder en ekstra milliard til regionerne - heraf 200 millioner til psykiatrien.

- Det betyder, at vi får nemmere ved at betale for medicin, og at vi kan sikre tilstrækkelige hænder på sygehusene. Jeg er meget glad for, at vi har fået det her løft af sundhedsvæsenet, siger regionernes formand, Stephanie Lose (V), da aftalen bliver præsenteret tirsdag morgen.

Psykiatrien i centrum

Parterne har siden begyndelsen af maj forhandlet om en aftale for regionernes økonomiske ramme for næste år.

Et af udgangspunkterne for regeringen i forhandlingerne har været, at regionerne tager et mere aktivt ansvar for udfordringerne på psykiatriområdet. Og 200 millioner af den nye milliard er altså øremærket psykiatrien.

- Det vigtigste for os har været, at vi fortsætter med at investere i velfærd og sikrer bedre kvalitet og bedre behandling til danskerne, siger finansminister Kristian Jensen (V), der har været Stephanie Loses primære modpart i forhandlingerne.

Sådan ligger landet i ny regionsaftale

Regeringen og regionerne er enige om en ny økonomiaftale, der dækker 2019. Den sender penge mod sundhed.
Forhandlere fra Finansministeriet og Danske Regioner er natten til tirsdag nået til enighed om en aftale for regionernes økonomi i 2019.
Her er hovedpunkterne i aftalen:
  • Udgifterne til sundhedssektoren øges med en milliard kroner i 2019. Dermed vil sundhedsudgifterne i regionerne stige til 114,4 milliarder kroner.
  • Produktivitetskravet på to procent på sygehusområdet bliver fjernet. Der indføres en ny model, der skal fokusere på at bringe sundhedssektoren tættere på borgerne.
  • Aktivitetspuljen på 1,4 milliarder kroner fjernes. Det har været en slags bonuspulje, der er blevet udbetalt, hvis sygehuse har overgået aftalte effektiviseringskrav.
  • Anlægsudgifterne - udgifter til byggeri af alt fra bygninger til veje - bliver sat til 7,4 milliarder kroner i 2019. 
  • 4,8 milliarder af disse er til det, der bliver kaldt kvalitetsfondsbyggeri. Det dækker over investeringer i nye supersygehuse og til- og ombygninger på eksisterende sygehuse.
  • Der bliver tilført 50 millioner kroner til regional udvikling, så udgifterne til regional udvikling stiger til 3,1 milliarder kroner.
  • Der etableres en pulje på et stort, trecifret millionbeløb, der skal styrke offentlig-private samarbejder.
  • Alle aftaler er samtidig stadig underlagt det, der hedder "det udvidede totalbalanceprincip", DUT. Det dækker over, at staten kompenserer kommuner og regioner, hvis der kommer ny lovgivning, der ændrer deres økonomiske forudsætninger.

Kilder: Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu