TV der bevæger dig

Seks års fængsel til far for dødsvold mod spædbarn

Et nævningeting i Vestre Landsret i Viborg har sat straffen op til seks års fængsel mod tre og et halvt års fængsel, som var straffen i byretten i oktober 2017. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

En 26-årig mand fra Vejle er onsdag formiddag fundet skyldig i dødsvold mod sin seks uger gamle datter. Vestre Landsret satte samtidig straffen op til seks år fængsel.

Et nævningeting i Vestre Landsret i Viborg har fundet den nu 26-årige mand skyldig i ruskevold mod sin seks uger gamle datter begået mellem jul og nytår 2016 i Vejle.

Samtidig blev straffen sat op til seks års fængsel mod tre og et halvt års fængsel, som var straffen i byretten i oktober 2017.

Volden blev ifølge anklageskriftet udøvet 27. december 2016 i familiens hjem i Vejle. Her blev den bare seks uger gamle pige ifølge tiltalen udsat for ruskevold og slag mod krop og hoved.To dage senere afgik den lille pige ved døden som følge af flere hjerneblødninger. 

Både den nu dømte far og barnets mor var på det tidspunkt pædagogstuderende. 

Byrettens dom var anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen og skærpelse af straffen. Tiltalte havde kontra-anket med påstand om frifindelse eller en mildere straf.

Til sagens behandling i Vestre Landsret var der indhentet en supplerende erklæring fra Retslægerådet om navnlig vedrørende karakteren af og tidsfæstelse af nogle af de skader, der blev konstateret i forbindelse med hospitalsbehandling og obduktion af barnet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til at finde tiltalte skyldig i den rejste tiltale for vold efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Under hensyn til de nye lægelige oplysninger nåede landsretten imidlertid modsat byretten frem til, at tiltaltes forklaring om hændelsesforløbet ikke kunne lægges til grund.

Landsretten fandt derfor, at der ikke forelå de formildende omstændigheder, som byretten havde lagt vægt på ved straffastsættelsen. På denne baggrund blev straffen forhøjet til fængsel i 6 år, fremgår det af dommen.

Læs også Kvinde overfaldet i Bramming

Læs også Tre et halvt års fængsel for at ruske barn til døde

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu