TV der bevæger dig

Seks spørgsmål - ét svar: Minister kaldes i samråd

Miljøminister Esben Lunde Larsen skal nu i samråd i miljø- og fødevareudvalget omkring Hjarnø Havbrugs tilladelser. Foto: Folketingets TV

Christian Rabjerg Madsen (S) kalder nu miljøminister Esben Lunde Larsen i samråd om Hjarnø Havbrug. Foto: Folketingets TV

Hjarnø Havbrug A/S holder til i Horsens Fjord og beskyldes for at opdrætte sølvlaks uden tilladelse. Foto: Esben Kock Jensen, TV SYD

1 af 3

Folketingsmedlem finder det uacceptabelt, at miljøministeren ikke kan svare på "nemme" spørgsmål. Nu kaldes ministeren i samråd.

Christian Rabjerg Madsen (S) stillede for knap en måned siden seks spørgsmål om opdræt af sølvlaks til miljøminister Esben Lunde Larsen. Nu svarer ministeren så folketingsmedlemmet fra Kolding med samme svar på alle seks spørgsmål, og det imponerer ikke Christian Rabjerg Madsen.

- Det er uacceptabelt, at ministeren på fire uger ikke kan få overblik over en relativt simpel sag om tilladelser, siger han til TV SYD og fortsætter:

- Nu kalder jeg ministeren i samråd for at få kastet lys over sagen.

Det er uacceptabelt, at ministeren på fire uger ikke kan få overblik over en relativt simpel sag om tilladelser.

Christian Rabjerg Madsen (S)

Christian Rabjerg Madsen er sit partis miljøordfører og samtidig næstformand i miljø- og fødevareudvalget, hvor samrådet vil finde sted.

Baggrunden for spørgsmålene er sagen fra Hedensted Kommune, hvor Hjarnø Havbrug er beskyldt for at opdrætte sølvlaks uden tilladelse. Et af spørgsmålene lyder: ”Kan ministeren bidrage til at kaste lys over, hvorvidt Hjarnø Havbrug har de rette tilladelser til at opdrætte sølvlaks?”

Ministeren svarer: "Miljø- og Fødevareministeriet har iværksat en afklaring af hvilke tilladelser, der kræves for opdræt af sølvlaks. Det forventes, at endelig besvarelse af spørgsmålet kan oversendes medio januar 2018."

- Jeg kalder det et ikke-svar. Ministeren kan ikke engang svare på blot nogle af spørgsmålene, selvom han har haft den fornødne tid til det, siger han. 

Christian Rabjerg Madsen forventer, at samrådet kan finde sted hurtigst muligt. Det vil sige lige inden jul eller umiddelbart først i januar.

TV SYD har foreholdt miljøminister Esben Lunde Larsen kritikken fra Christian Rabjerg Madsen, der dog ikke ønsker at kommentere sagen.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål nr. 141
”Spørger har fået oplyst, at Hjarnø Havbrug har haft sølvlaks i havbruget i 2016. Kan ministeren bekræfte dette?”

Spørgsmål nr. 142
”Alle danske havbrug skal hvert år til tilsynsmyndigheden, en kommune og/ eller Miljøstyrelsen indsende et underskrevet indberetningsskema, hvoraf det skal fremgå, hvilke og hvor mange fisk der er opdrættet i det seneste år, og hvor stor en mængde miljøskadelig kvælstof og fosfor samt antibiotika og kobber der er udledt. Skemaet skal indsendes for at give tilsynsmyndigheden en mulighed for at holde kontrol med, om reglerne for miljøskadelige stoffer overholdes, og at der ikke udledes mere, end havbruget har tilladelse til. Har Hjarnø Havbrug oplyst i årsindberetningen for 2016, at havbruget har haft sølvlaks, så tilsynsmyndigheden har haft det rigtig grundlag for at vurdere, om havbruget har overholdt miljøreglerne?”

Spørgsmål nr. 143
”Hvordan forholder ministeren og de relevante miljømyndigheder sig, hvis Hjarnø Havbrug ikke har indberettet korrekt i 2016, jf. MOF alm. del - spm. 142?”

Spørgsmål nr. 146
I artiklen ”Sølvlaks fanget i Danmark stammer fra havbrug ved Hjarnø” bragt den 4. november 2017 på TVSYD.dk (https://www.tvsyd.dk/artikel/soelvlaksfanget-i-danmark-stammer-fra-havbrug-vedhjarnoe) bliver det oplyst, at sølvlaks fra Hjarnø Havbrug ender i naturen. Såfremt oplysningerne er korrekte, vil  hændelserne så få konsekvenser for den pågældende virksomhed?

Spørgsmål nr. 147
”Kan ministeren bidrage til at kaste lys over, hvorvidt Hjarnø Havbrug har de rette tilladelser til at opdrætte sølvlaks?”

Spørgsmål nr. 148
”Hvilke konsekvenser det kan få for miljø og natur, at sølvlaks tilsyneladende er endt i danske farvande?”

Samme svar på alle seks spørgsmål:
"Miljø- og Fødevareministeriet har iværksat en afklaring af hvilke tilladelser, der kræves for opdræt af sølvlaks. Det forventes, at endelig besvarelse af spørgsmålet kan oversendes medio januar 2018."

Læs også 15.000 eller 450.000 fisk? Nu vil kommunen have besked


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App