TV der bevæger dig

Sidste ekspropriation til vildsvinehegnet er på plads

Tirsdagens besigtigelse fandt sted ved grænseovergangen på Beierskrovej nær Tønder. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Tirsdag blev den sidste ekspropriationsforretning forud for opførelsen af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse foretaget.

Det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse skal opføres på jord, som tilhører 80 sønderjyske lodsejere. De får en erstatning for at afgive brugsretten til den del af jorden, som eksproprieres.

Siden midten af august sidste år har statsekspropriationskommissionen med kommissarius Mette Plejdrup Nielsen fem gange været på besigtigelse langs den 70 kilometer lange linje, hvor hegnet skal opføres.

Ekspropriationskommissionen har hver gang også mødtes med de berørte lodsejere.Der er fortrinsvist tale om landbrug, som skal lægge arealer til hegnet.

Tirsdagens besigtigelse fandt sted ved grænseovergangen på Beierskrovej nær Tønder.

Jeg ville helst beholde min jord - men bøjer mig for hensynet til samfundets overordnede interesse.

Lars Jenen, kvægavler, Rens

Kvægavler Lars Jensen fra Rens var mødt op for at diskutere erstatningens størrelse.

- Jeg ville helst beholde min jord - men bøjer mig for hensynet til samfundets overordnede interesse. Nu overvejer jeg om den tilbudte erstatning er rimelig, siger Lars Jensen til TV SYD.

Vildsvinehegnet skal opføres af virksomheden SER Hegn i Fredericia, der kort før jul vandt opgaven i udbud med et tilbud på 30,4 millioner kroner.

Opsætningen af hegnet går i gang i denne måned og afsluttes til efteråret.

Sådan bliver hegnet

  • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • For de mindre dyr etableres for hver 100 meter en 20x20 centimeter åbning i hegnet.

 

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App