TV der bevæger dig

Skolelukninger sat på pause

36 fællesrådsmedlemmer stemte for resolutionen, og 31 stemte i mod på Dansk Skoleforenings fællesrådsmøde torsdag den 25. oktober. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har forslået at lukke fire skoler. Nu kræver en række fællessrådsmedlemmer, at der bliver kigget på andre alternativer, før skolerne kan lukke.

Et nyt strukturkatalog eller et sparekatalog?

Meningerne er delte om de mange siders forslag om ændringer i strukturen hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Det indeholder en række ledetråde, der tager udgangspunkt i pædagogik, økonomi og mindretal. Det er ledetråde, der i sidste ende kan komme til at betyde lukning for fire skoler.

Vores mål er, at vi skal have lavet et ordentligt grundlag, før vi kan træffe en så vigtig beslutning.

Åse Jørgensen, fællesrådsmedlem, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Nu kræver en række fællesrådsmedlemmer, at der skal kigges andre veje og på andre alternativer, inden skolerne lukkes. På Skoleforeningens fællesrådsmøde den 22. november lykkedes det en gruppe medlemmer at få flertal for en resolution. Den opfordrer styrelsen til ”at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde undgås”.  

- Vores mål er, at vi skal have lavet et ordentligt grundlag, før vi kan træffe en så vigtig beslutning. Strukturkataloget og ledetrådene har ikke været til debat i fællesrådet, derfor træder vi til nu, siger Åse Jørgensen, der er medlem af fællesrådet og er et af de 11 medlemmer, der står bag resolutionen.

Bestyrelsesformand Udo Jessen ønsker heller ikke at lukke skoler.

- Der er klart, at mindretallet bliver mere sårbart, når vi lukker. Men det er ikke et engangsbeløb, der skal betales. Derfor er vi nødt til at lave strukturændringer.

Det står der i resolutionen: Den solidariske vej

  • Styrelsen bliver af Fællesrådet opfordret til at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde kan undgås. Dette bør blandt andet omfatte alle dele af mindretallet (stakeholder), især forældre, lærere samt medlemmer af mindretallet, der ikke har børn i institutionerne.
  • Den nuværende institutionelle struktur ønskes bevaret.
Se mere

Underskud i økonomien

Dansk Skoleforening står bag mindretallets skoler og med et forventet underskud på 22 millioner kroner, skal der skæres et sted. Bestyrelsesformanden anerkender, at der er sket misforståelser, og at informationerne ikke har været gode nok. Derfor er han også ok med resolutionen

- Konklusionen på torsdagens møde må være, at alle gerne vil have del i mellemregningerne – og det skal de få. Jeg anerkender, at vi ikke har været gode nok til at informere og i stedet holdt det på de indre linjer, siger Udo Jessen til TV SYD.

Lægger man sig fast på ledetrådene, så har man allerede lagt retningen. Spørgsmålet er: Hvor er alternativerne?

Åse Jørgensen, fællesrådsmedlem, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Åse Jørgensen ønsker en grundig økonomisk analyse af strukturen, forvaltningen og direktionen, og så håber hun at finde andre løsninger end lukning af skoler. Hun tvivler på, at styrelsen har kigget på andre alternativer, når man kigger på de pædagogiske ledetråde. Et af dem er, at det højest er to årgange, som må blive lagt sammen.

- Hvis det opfyldes, betyder det, at mange af vores skoler skal lukke, fordi de er så små. Lægger man sig fast på ledetrådene, så man allerede lagt retningen. Spørgsmålet er: Hvor er alternativerne? spørger Åse Jørgensen.

De fire lukninstruede skoler er:

  • Vestermølle Danske Skole, der ligger i den sydligste del af Rendsborg-Egernførde Amt.
  • Risby Danske Skole øst for Slesvig.
  • Kobbermølle Danske Skole ved Kruså-grænsen.
  • Bøl-Strukstrup Danske Skole i Angel.
Se mere

En tryk på reset

Bestyrelsesformanden kalder torsdagens mødet for godt. Han fortæller, at de allerede har fået mange ideer og forslag, som skal kigges igennem, inden beslutningerne skal tages.

Er det forsvarligt at drive en skole med omkring 20 elever? Det er vi nødt til at drøfte sammen.

Udo Jessen, bestyrelsesformand, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

- Jeg ønsker og håber, at vi nu kan trykke på reset, for det er en vigtig debat, vi skal tage. Er det forsvarligt at drive en skole med omkring 20 elever? Det er vi nødt til at drøfte sammen, siger han.

Det er en gruppe på 11 fællesrådsmedlemmer, der har udarbejdet resolutionen, de kalder for ”den solidariske vej” – og netop ordet "solidarisk" sætter gang i tankerne hos Udo Jessen.

- For os kan det ord betyde flere ting. Det kan være solidarisk, at vi lukker få skoler for at opretholde kvaliteten flere steder. Det kan også være solidarisk at vi holder dem åbne, men så kan det i sidste ende gå ud over hele mindretallet og alle skoler.


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App