TV der bevæger dig

Skovejere kan få erstatning efter Bodil

Syd- og sønderjyske skovejere kan få erstatning for Bodils hærgen.

Her kan du se, om du kan få erstatning for stormfald.

1 af 2

Danske skovejere er berettiget til erstatning for væltede træer under stormene Bodil og Allan sidste år. I vores landsdel er det især i Vadehavet og på den østvendte kyst nord for Lillebælt, at skovejere kan få kompensation.

Stormrådet har besluttet, at stormfaldsordningen skal træde i kraft, så skovejere landet over kan få erstatning fra deres forsikringsselskaber for væltede træer under de to storme 28. oktober og 5. december sidste år.

Over en million kubikmeter træ i private og kommunale skove væltede omkuld i de to storme, også kendt som Bodil og Allan.

Det svarer til et tab på knap 300 millioner kroner, har Dansk Skovforening tidligere beregnet.

Det er dele af disse mange millioner, skovejerne nu får mulighed for at få dækket, efter at Stormrådet har vurderet, at der er faldet mere end et års normalhugst i en landsdel under stormen Bodil.

- Vi har afgjort, at der var tale om stormfald i hele landet, fordi omfanget af væltede og knækkede træer efter stormen den 5. december 2013 oversteg ét års hugst i Vestjylland, siger formand for

Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl, i en udtalelse.

Stormrådet har tidligere slået fast, at der ikke var stormfald efter stormen Allan i oktober, skriver DR.

Nu har rådet imidlertid ændret mening, da stormene er kommet med kort tids mellemrum.

- Sammenhængen mellem stormene i oktober og december 2013 betyder, at skovejere, som er ramt af disse storme, nu har mulighed for at ansøge om tilskud til gentilplantning af den væltede skov, siger Karen Westerbye-Juhl.

Det er en betingelse for at kunne søge om tilskud til gentilplantning, at man har tegnet en basisforsikring mod stormfald.

Basisforsikringen skal være tegnet inden 31. august 2001.

Nye ejere efter dette tidspunkt skal have tegnet basisforsikringen senest seks måneder efter ejerskiftet, oplyser Stormrådet på sin hjemmeside.

Skønsmæssigt er det i 2013-stormene flest nåletræer, der væltede omkuld. 85 procent af de væltede træer er nåletræer, mens de resterende 15 procent er løvtræer.

 

FAKTA: Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

FAKTA: Hvad er stormfald?

Stormfald er når kraftig vind forårsager såkaldte fladefald, hvor større arealer i en skov vælter eller knækker. Der kan fra Stormrådet ydes tilskud til oprydning og gentilplantning af private skove, der er væltet som følge af kraftig vindpåvirkning.
 

 

Læs mere om stormfaldsordningen

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden