TV der bevæger dig

Slagteri tjener flere penge trods hård konkurrence

Danish Crown har mange arbejdspladser på deres store svineslagterier i både Blans og Horsens. Foto: Ole Møller, TV SYD

Danish Crown med store svineslagterier i bl.a. Horsens og Blans har tjent flere penge i 2017 end året før.

Verdensmarkedet for grisekød har i første halvdel af regnskabsåret 2017/18 været udfordret, og priserne har været faldende. Alligevel formår Danish Crown at øge indtjeningen før særlige poster fra 1.026 til 1.041 millionerr kroner  - en stigning på 1,5 procent.

- Det er et regnskab, som vi overordnet set kan være tilfredse med. Der er fremgang over en bred kam i alle vores forædlingsselskaber. Sokołów præsterer i Polen, Tulip Food Company har godt fat på eksportmarkederne, og det går den rigtige vej i Tulip Ltd. Det betyder, at de tre forædlingsselskaber samlet set kommer ud af halvåret med et resultat, der er 171 mllioner kroner bedre end samme periode sidste år, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown i en prerssemeddelelse om regnskabsresultatet.

Det er et ærgerligt dyk, vi har set i den løbende afregning til land-mændene, der ejer os - for der er faktisk en god efterspørgsel på vores varer.

Færre penge til landmændeneJais Valeur, Group CEO, Danish Crown

Færre penge til landmændene

Koncernens slagtning af grise i Danmark er i halvåret steget med 1,5 procent. Det er mindre end forventet, men fortsat en positiv udvikling i en periode, hvor priserne på grisekød har været under pres. Den gennemsnitlige afregning til landmændene har i perioden været 76 øre lavere  pr. kilo end sidste år.

- Det er et ærgerligt dyk, vi har set i den løbende afregning til landmændene, der ejer os - for der er faktisk en god efterspørgsel på vores varer. Det er først og fremmest den lave dollarkurs, der koster, for den har både udhulet de hjembragte priser på vores eksport til Asien og styrket vores amerikanske konkurrenters konkurrencekraft i Kina, Japan og Sydøstasien, forklarer Jais Valeur.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu