TV der bevæger dig

Beskyttelsen af 1.000 kilometer vandløb fjernes - og det skaber utilfredshed

00:27

Knudebækken ligger ved Kongeåen nær Vejen. Video: Jørgen Guldberg, TV SYD

Regeringen vil fjerne beskyttelse af 1.000 kilometer vandløb. Det går blandt andet ud over Knudebækken ved Kongeåen, og det er sportsfiskerne meget utilfredse med.

Det kommer til at gå hårdt ud over ynglestederne for ørreder og laks, hvis beskyttelsen af mange kilometer forsvinder.

Det mener Søren Rygaard Lenschow fra Dansk Sportsfiskerforbund.

- Problemet er, at hvis man tager de her vandløb ud, så ødelægger man vandløb, som har potentiale til at blive  opvækstområder for fiskene, siger han til TV SYD.

Knudebækken ved Vejen er et af de områder, som bliver fjernet fra vandplanerne. Det sker fordi miljøstyrelsen mener, at der er tale om kunstige vandløb. Men det er Søren Rygaard Lenschow slet ikke enig i.

- Man kan se på landskabet og gamle kort, at vandløbet ikke er kunstigt. Der har siden istiden været en ådal og et vandløb, siger Søren Rygaard Lenschow.

De små vandløb med lav vandstand er gode gydeområder for fiskene, siger sportsfiskerne. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Vores natur bliver ramt hårdt

Også Danmarks Naturfredningsforening er utilfredse med, at beskyttelsen af vandløbene bliver ophævet.

- Ind til nu har vi haft en vandmiljølov og miljølovgivning, der siger, at vi skal forbedre naturindholdet. Og det er da noget af et skifte, at sige, nu fjerner vi det bare, siger Jan Tidemand hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening til TV SYD.

- Her ved Kongeåen er det fuldstændig galt. Vi har brugt mange millioner på at fjerne en spærring, og nu kan vi ikke lave gydeområder, hvor fiskene kan vokse op på lavt vand, siger Søren Rygaard Lenshcow, til TV SYD.

01:13

Fredningen vækker harme hos Jan Tidemand fra Danmarks Naturfredningsforening.

Luk video

Flere interesser på spil

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mener, at man har landet på en fornuftig afvejning af forskellige interesser.

- Og alle vandløb, uanset om de blive taget ud eller ej, er fortsat omfattet af vandløbsloven, siger Jakob Ellemann-Jensen(V).

Det er landbruget, der har efterspurgt, at beskyttelsen af flere vandløb bliver fjernet.

Søren Rygaard Lenschow forstår ikke, hvorfor beskyttelsen af Knudebæk skal fjernes. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

 

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App