TV der bevæger dig

Stadig flere sæler i Vadehavet

Optællingen af sælbestanden foregår fra fly. I den danske del af Vadehavet er det Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der foretager tællingerne.

Den årlige opgørelse over sælbestanden i Vadehavet viser at bestanden af den spættede sæl er steget med 11 procent i forhold til sidste år.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg laver fem årlige tællinger af sælerne i den danske del af Vadehavet. Og de viser, at sælerne faktisk har født færre unger i den danske del af vadehavet. Men de opvejes af, at der blev født 23 pct. flere unger i Hamborg-Niedersachsen.

Fremgang

- I august blev der talt 26.220 spættede sæler i hele Vadehavet. Det svarer til en stigning på 11 pct. i forhold til tællingerne i 2011. Ud af de 26.220 talte sæler var 7.267 unger, og det er 3 pct. flere unger end sidste år. Dermed er bestanden af spættede sæler fortsat i vækst i Vadehavet.

Siden 1975 har Den Trilaterale Sælekspert Gruppe (TSEG) talt sæler i de tre vadehavslande, Danmark, Tyskland og Hollland. ,

Tallene fra tællingerne antyder, at sælerne bevæger sig meget rundt i Vadehavet.

- Det understreger vigtigheden af den koordinerede overvågning af sælbestanden, notorer Fiskeri- og Søfartsmuseet.

I den danske del af Vadehavet er der endnu ikke etableret en fast ynglende bestand af gråsæler. Bestanden af gråsæl er dog i stigning i både Tyskland og Holland. I år blev der i de to lande talt i alt 4.039 gråsæler, hvilket er en stigning på hele 22 pct. i forhold til 2011.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden