TV der bevæger dig

Udbrud af afrikansk svinepest: Stor kriseøvelse skal vise om Danmark er klar til kamp

00:19

I september sidste år filmede landbrugsmedarbejder Kevin Thimsen en kæmpe flok vildsvin spæne hen over en græsmark blot fem-seks kilometer nord for den dansk-tyske grænse. Video: Kevin Thimsen

Mandag begynder en stor øvelse, som tester om Danmarks beredskab kan bekæmpe frygtet afrikansk svinepest.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen deltager i storstilet beredskabsøvelse, når et simuleret udbrud af afrikansk svinepest rammer Danmark mandag morgen, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ingen er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. 

Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister, Venstre

Øvelsen er en test af myndighedernes beredskab, hvis katastrofen skulle ske. For rammer den frygtede afrikanske svinepest Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder. 

- Ingen i hverken mit ministerium, dansk landbrug, på slagterierne eller i følgeerhvervene er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Derfor tester vi over fire dage om myndighederne og en lang række aktører i branchen har styr på deres roller ved et eventuelt udbrud, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øvelsen varer fire dage og vil inddrage Miljø- og Fødevareministeriet, politiet, Beredskabs-styrelsen og erhvervet, samt tyske myndigheder.

Hvor øvelsen skal foregå, er endnu ikke offentliggjort, for at øvelsen skal være så realistisk som muligt.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

Hvad er afrikansk svinepest

  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker. 
  • Virus kan spredes ved direkte kontakt med inficerede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med bl.a. foder, strøelse og vand forurenet med husdyrgødning, samt ved fodring med køkken- og madaffald, som indeholder virus. 
  • Afrikansk svinepest er konstateret i flere lande tæt ved Danmark, bl.a. Belgien, Polen, de baltiske lande og Rumænien.
  • Rammer afrikansk svinepest Danmark, forventes al svineeksport til tredjelande at lukke i en periode.
  • Indenfor EU, kan samhandlen fortsætte fra de områder, der ikke er underlagt restriktioner som følge af udbruddet. Dermed vil udgifterne til myndighedernes håndtering af smitten og erhvervets tabte eksportindtægter være minimum 2,5 milliard kroner og risikere at løbe op i 11 milliarder kroner, skønner Fødevarestyrelsen. 

Kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App