TV der bevæger dig

Sygeplejersker betyder færre blå blink

00:27

1 af 2

Der er siden maj sidste år sket et fald i antallet af ambulanceudrykninger med blå blink. Det er sket efter at Region Syddanmark har ansat sundhedsfagligt personale til at vurdere de enkelte alarmopkald, hvor der bliver bedt om akut hjælp.

Sygeplejersker modtager alarmopkaldet og foretager en vurdering, som har betydning for, hvor mange ambulancer, lægebiler og akutbiler, der sendes af sted med blå blink.
- Konkret har det medført, at en del af opgaverne klares uden blå blink. Altså hvor vi følger de almindelige færdselsregler. Det er faktisk både til fordel for vores personale og de trafikanter, de måtte møde, siger direktør Erik Møberg Petersen fra Falck i Syddanmark til P4 Syd.

Lidt længere ventetid

Der er fortsat blå blink til stærkt kvæstede eller alvorligt syge. Til gengæld risikerer patienter i mindre alvorlige tilfælde at vente lidt længere, inden ambulancen når frem.

Generelt vurderes det, at ordningen med sundhedsfagligt personale har forbedret ressourceudnyttelsen og medvirket til et samlet kvalitetsløft af den præhospitale indsats.

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu