TV der bevæger dig

Tysk chauffør i fængsel: Kørte med andens kørekort

Foto fra en af de lastbil-kontroller, somTungvognscenter Syd holder engang imellem. Foto: ErikRefner, Scanpix

30 dages fængsel og en bøde på 32.000 kr. for at køre med en anden mands kørekort. Det blev straffen til en tysk chauffør ved Retten i Kolding.

Foruden fængselsstraffen blev den 53-årige chauffør frakendt retten til at køre bil i Danmark i det næste halve år.

Chaufførens vognmand blev dømt til at betale 91.500 kr. i bøde. Vognmanden mødte i modsætning til chaufføren ikke op i retten og fik en såkaldt udeblivelsesdom.

Sydøstjyllands Politi standsede chaufføren ved Skærup rasteplads den 5. februar i år. Da der var flere oplysninger, som ikke stemte sammen, blev specialisterne fra Tungvognscenter Syd tilkaldt og foretog kontrol af chauffør og lastbil.

- Der opstod ret hurtigt en mistanke om misbrug af en anden persons førerkort, fortæller specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.

Den 53-årige nægtede sig skyldig. En enig domsmandsret fandt det dog bevist, at han havde brugt en andens kørekort. Det udløste fængselsstraffen og en tillægsbøde på 10.000 kr. Tillægsbøden fik den 53-årige, fordi han som udlænding ikke kan idømmes samfundstjeneste, som en dansk chauffør ville blive det, oplyser anklageren.

De resterende 22.000 kr. i bøde og frakendelse af kørekortet stammer fra de øvrige forseelser.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

 

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu